Hopp til hovedinnhold

Priser

Fra og med 15. januar 2021 gjelder følgende priser i SiS barnehage:

Studenter: kr. 2.900,- per måned
Ikke-studenter: kr. 3.230,- per måned

Foreldrebetaling til studentpris gjelder ikke studentbarn der foreldre har rett på redusert foreldrebetaling fra kommunen.

Det gis 30% avslag for barn nummer to, og 50% for barn nummer tre.

Redusert foreldrebetaling

For deg som har lav inntekt, er det mulig å søke om redusert foreldrebetaling.

Du kan søke om redusert betaling for barnehageplass dersom barnehagebetalingen utgjør mer enn 6% av familiens inntekter.

Du kan søke om gratis kjernetid dersom husstanden har en samlet inntekt som er lavere enn kr. 566.100,-. Dette gjelder for 2-, 3-, 4- og 5-åringer.

Du må søke om redusert foreldrebetaling via din kommunes hjemmesider.