Hopp til hovedinnhold

Har det skjedd noe kjipt?

Det aller viktigste er at du handler raskt, og ikke er redd for å be om hjelp. Uansett hva som skjer ønsker vi i Fadder at du gir beskjed til din Fadder, Fadderleder eller annet Crew om hendelsen ETTER at du har ringt etter profesjonell hjelp. Du kan også ringe direkte til Fadderansvarlig Malin på nr 468 89 841

Alvorlig AKUTT hendelse?

RING NØDNUMMER. 112 for politiet og 113 for ambulanse. I tvil om hvilket av de du bør ringe? Det går fint - de setter deg over dit du skal - bare ring! Spesielt om noen skadet, overstadig ruset og du er bekymret for helsen deres. (Husk å alltid varsle UiS på 41775566 ETTER at du har kontaktet nødetatene).


Føler du deg utrygg og truet eller ser noe mistenkelig, men hendelsen er ikke akutt?

Ring politiets operasjonssentral på 02800. De kan sende patruljer og bistå, og eventuelt sende dere videre til de etatene som kan hjelpe.

Ser du at noen ypper til bråk eller er noe ubehagelig?

Ta kontakt med en vekter på stedet. De er deres venner og vil bare hjelpe dere - de blir ikke irritert og du er ikke til bry. Tør å be om hjelp! Det er derfor Fadder har ansatt de.

Sifra systemet

Hvis du opplever trakassering, mobbing, eller en ugrei hendelse i løpet av Fadderuka kan du melde fra gjennom Sifra systemet (https://www.uis.no/nb/si-ifra). Da vil vi få beskjed og kunne ta tak i saken. Husk å kontakte nødetater/politiet/vektere dersom det er noe akutt, alvorlig eller du føler deg redd og truet!

Det eneste du kan gjøre feil her er å ikke handle. Det er viktig at du bruker ressursene rundt deg for å holde alle trygge under Fadderuka.

For flere ressurser og mer informasjon om krisehåndtering se Uis.no/krise og Sikresiden.no

Has anything bad happened?

The most important thing is that you act fast and are not afraid to ask for help. Regardless of severity, we want you to alert your Fadder, Fadderleader or another member of the Fadder Crew AFTER you have called for professional help. You can also contact Fadderansvarlig Malin directly with this number: +47 468 89 841

EMERGENCY?

Call the emergency number. Call +47 112 for Police, and +47 113 for Ambulance. Don’t know which one to call? It does not matter - JUST CALL! They will help you get to the right people. This is especially important if someone is hurt, overly intoxicated or you are worried about their health and well-being. (Remember to always call +47 417 75 566 to alert UiS after you have called the emergency number).

Feeling unsafe, threatened or is something suspicious, but it is not an acute emergency?

Call the police on +47 02800. They can alert a patrol and help you, or contact the relevant department.


Seeing someone who is fighting or anything uncomfortable on sight?

Alert one of the PSS Guards on the premises. They are your friends and there to help you! That’s why we hire them.


The «Sifra» system

If you have experienced bullying, harassment or any other not-so-nice incidents you can let us know via https://www.uis.no/nb/si-ifra. Then we will be notified and can follow up the case. But remember to call police/ambulance/guards if there is an acute or serious incident, or if you feel scared or threatened!

The only thing you can do wrong is to NOT act. Please use the resources around you to keep everyone safe!

For more resources and information regarding emergency handling, please see Uis.no/krise and Sikresiden.no