Hopp til hovedinnhold

SiS sosialpott

For english, please go to this page.

Kunnskapsdepartementet har bevilget penger til sosiale lavterskeltilbud for studenter høsten 2021, og nå kan du søke om å arrangere noe for disse pengene! Potten er på hele kr. 250.000,-, og alle kan søke, så lenge man møter kriteriene nedenfor.

OBS: Man får ikke automatisk innvilget penger selv om man møter kriteriene. En gruppe studentansatte gjør en prioritering av søknadene som kommer inn. Gi derfor gjerne mest mulig informasjon om arrangementet.

Kriterier:

  • Midlene skal kun brukes til konkrete aktiviteter for studenter, og inkludere koordinering av studenter.
  • Tiltakene skal være et lavterskeltilbud og ha fokus på inkludering. Derfor skal arrangementet også være gratis å delta på.
  • Aktivitetene må skje i henhold til de gjeldende retningslinjene for smittevern på tidspunktet for aktiviteten.
  • Arrangementet må gjennomføres i 2021.
  • Det er dokumentasjonsplikt for alle kostnader og utlegg.
  • Dersom søknaden blir delvis eller helt innvilget, må det sendes inn en enkel rapport i etterkant gjennom dette skjemaet senest to uker etter arrangementet.
  • Penger som ikke benyttes i henhold til søknaden må føres tilbake. Skal pengene omdisponeres, må dette avklares i forkant.
  • Ingen midler kan brukes til å dekke alkoholutgifter.

Her finner du søknadsskjema.

Eventuelle spørsmål om ordningen rettes til studentansatt og koordinerende prosjektleder Alva Eide.