Hopp til hovedinnhold
TilbakeTilbake
SiS

Krav for søknad

Ordningen gjelder kun hos de tannlegekontorene SiS til enhver tid har avtale med, i deres åpningstider. Listen finner du nederst på siden.

Husk at du må opplyse om at du er student når du bestiller. Du må ta med studentbeviset ditt når du går til behandling.

SiS dekker ikke kostnader til kosmetisk behandling.

Hvis hele eller deler av behandlingskostnaden dekkes av Helfo, forsikring, NAV, kommune eller andre, bortfaller støtten fra SiS. Dette gjelder for eksempel ved fjerning av visdomstenner og andre kirurgiske inngrep.

For behandling frem til 1. februar, må du ta med kvittering for betalt semesteravgift for høstsemesteret. For behandling etter 1. februar, må du ha med kvittering for betalt semesteravgift for vårsemesteret.

Studieåret går fra 15. august til 1. juli. For å få støtte til behandling i sommerferien, må du ha betalt semesteravgift for vår og kunne fremvise bekreftelse på studierett for høstsemesteret.

Du trenger ikke å sende inn søknad om støtte, alt foregår hos tannlegen. Du betaler 50 prosent av regningen, og mer trenger du ikke å tenke på!

Hvis du fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret, kan du også benytte deg av offentlige tannklinikker, og kun betale 25% av taksten fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. (Merk at dette ikke har noe med SiS sitt tilbud å gjøre – dette er en ordning fra det offentlige helsevesenet).


Du finner oversikt over klinikker og takster hos Tannhelse Rogaland.