Hopp til hovedinnhold
SiS

Resultat av undersøkelser

SHoT - Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2021 - tilleggsundersøkelse

Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) viser at pandemien har rammet en del av studentene hardt. Det er flere som opplever å være ensomme, og det er en økning i antallet som rapporterer om et høyt nivå av psykiske plager. Les rapporten her

SHoT – Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018

Undersøkelsen kartlegger studentenes helse- og trivselsituasjon i bred forstand. Alle norske heltidsstudenter mellom 18 og 35 år som på tidspunktet tok høyere utdanning, ble invitert til å svare. Les rapporten her.

SHoT – Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2010

Undersøkelsen kartlegger studentenes helse- og trivselsituasjon i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold. Undersøkelsen ble i tillegg til Stavanger, gjort i Oslo, Bergen, Trondheim, Oppland, Telemark og Finnmark. Les rapporten her.

Studentenes tilfredshet med SiS i 2017

1007 studenter svarte på undersøkelsen, som kartlegger kundetilfredshet med SiS på ulike områder. Utvalget av studenter var tilfeldig blant heltidsstudenter tilknyttet SiS. Totaltallene er vektet slik at de er representative for studentpopulasjonen med tanke på kjønn, studiested og andel som bor i SiS bolig. Les rapporten her (PDF).

Studentenes tilfredshet med SiS i 2014

1136 studenter svarte på undersøkelsen, som kartlegger kundetilfredshet med SiS på ulike områder. Utvalget av studenter var tilfeldig blant heltidsstudenter tilknyttet SiS. Totaltallene er vektet slik at de er representative for studentpopulasjonen med tanke på kjønn, studiested og andel som bor i SiS bolig. Les rapporten her (PDF).