Hopp til hovedinnhold
SiS

Varsling i SiS

Kjenner du til at ansatte i SiS har opptrådt på en kritikkverdig eller upassende måte overfor studenter, ansatte eller andre, vil vi gjerne at du sier ifra.

Et forhold er kritikkverdig hvis det er i strid med lover, regelverk, interne rutiner eller etiske normer.

Vi garanterer at det er trygt for deg å varsle, og at saken vil bli fulgt opp.

Hvis du ønsker, kan du varsle anonymt. Vær oppmerksom på at anonymitet begrenser muligheten vår til å gjøre noe med de kritikkverdige forholdene. Et godt alternativ til anonymitet er at du ber om at navnet ditt blir holdt konfidensielt.

Husk at utdanningsinstitusjonene (Universitetet i Stavanger, BI Stavanger, VID Sandnes, VID Stavanger, Kunstskolen i Rogaland, Noroff Stavanger og Norsk Gestaltinstitutt) har egne rutiner for varsling. Varsling i SiS gjelder kun for våre avdelinger, som er:

  • SiS barnehage
  • SiS bok
  • SiS bolig
  • SiS helse
  • SiS kafé
  • SiS sportssenter

Håndtering av varsel

Varselet mottas av administrerende direktør. Direktøren vil involvere avdelingslederen for avdelingen varselet gjelder.

Gjelder varselet en avdelingsleder, vil vedkommende ikke ta del i saken. Varselet blir da behandlet av administrerende direktør.

Varsel som gjelder administrerende direktør

Hvis varselet ditt gjelder administrerende direktør, ber vi deg sende varselet i papirform til styreleder i SiS. Klikk her for utskriftsvennlig versjon av varslingskjema (PDF). Varslingskjema på papir finnes også i SiS bolig-resepsjonen i Kitty Kiellands hus og i resepsjonen på SiS sportssenter.

Her finner du oversikt over styret i SiS, og e-postadressen til den som til enhver tid er styreleder. Klikk på knappen under «Avdelingsledere og kontaktpersoner». Du kan velge å enten sende bilde av papirskjemaet på mail, eller be om en postadresse. Merk at e-post vanligvis ikke sendes over en kryptert server.

Hvis du ikke har sendt varsel anonymt, vil du få tilbakemelding innen to uker.

Sende et varsel?

Varsle om kritikkverdige forhold

Sende anonymt varsel?

Send varsel om en kritikkverdig hendelse