Hopp til hovedinnhold
TilbakeTilbake
TilbakeTilbake

Norvald Frafjords gate

Lavblokker beliggende i nærheten av trivelige grøntområder. Kort avstand til Universitetet i Stavanger. Dagligvarebutikk og friluftsområde i nærheten. Det er ca. 4 km til Stavanger sentrum, og det er gode bussforbindelser.

Lavblokker beliggende i nærheten av trivelige grøntområder. Kort avstand til Universitetet i Stavanger. Dagligvarebutikk og friluftsområde i nærheten. Det er ca. 4 km til Stavanger sentrum, og det er gode bussforbindelser.

Boligtyper

• Hybel
• Hybel med eget bad
• 1 roms leilighet
• 2 roms leilighet

Søk bolig i Norvald Frafjords gate
Norvald Frafjords gate

Norvald Frafjords gate

Fellesrom

Fellesrom

Eksempel: 2-roms leilighet

Eksempel: 2-roms leilighet

Eksempel: 2-roms leilighet

Eksempel: 2-roms leilighet

Eksempel: hybel

Eksempel: hybel

Eksempel: bad

Eksempel: bad

Norvald Frafjords gate

Norvald Frafjords gate

Fellesrom

Fellesrom

Eksempel: 2-roms leilighet

Eksempel: 2-roms leilighet

Johan Godinho
shahan4041@gmail.com / 463 90 458

Husverten fungerer som et bindeledd mellom SiS bolig og leietakerne. Husverten har flere sosiale og praktiske oppgaver:

 • Ønske nye leietakere velkommen, og gi praktisk informasjon ved innflytting
 • Hjelpe til med organisering av rydding og vasking av fellesrom
 • Organisere sosiale aktiviteter
 • Bidra til et godt bomiljø og forebygge konflikter

Johan Godinho
shahan4041@gmail.com / 463 90 458

Husverten fungerer som et bindeledd mellom SiS bolig og leietakerne. Husverten har flere sosiale og praktiske oppgaver:

 • Ønske nye leietakere velkommen, og gi praktisk informasjon ved innflytting
 • Hjelpe til med organisering av rydding og vasking av fellesrom
 • Organisere sosiale aktiviteter
 • Bidra til et godt bomiljø og forebygge konflikter

Maks botid i våre boliger er fem (5) år.

Maks botid i våre boliger er fem (5) år.

Her finner du informasjonsvideoer om brannrutinene for studentboligene våre. Vi har delt det inn i tre kategorier:

 1. Hva du skal gjøre hvis det brenner
 2. Hva du skal gjøre hvis det er falsk alarm
 3. Hvordan unngå å utløse brannalarmen

For å ivareta brannsikkerheten i våre boliger er det viktig at du som beboer setter deg inn i denne beskrivelsen. Manglende reaksjon ved alarm/brann, bruk av ikke-godkjent utstyr osv. kan medføre straffeansvar eller medføre økonomisk ansvar. Det er ikke tillatt å ha med egen hybelkomfyr. Og det må kun brukes godkjent elektrisk utstyr. Se ordensreglene og leiekontrakten for videre informasjon.

Det er svært viktig at man unngår stadige uønskede alarmer, da dette bidrar til manglende reaksjon ved en reel brann.

Branninstruks

Ved alarm går det automatisk melding til brannvesenet som straks rykker ut.

Nødnummer ved brann tlf.110

Hjelp andre-prøv å slukke hvis mulig. (Hvor alarmen er utløst vises i display på brannsentral)
Lukk dører og vinduer.

Rullestolbrukere: Fås ikke hjelp, bli på rommet, eventuelt balkongen, ring brannvesenet tlf.110 og vent på hjelp.
Beboere samles på utsiden av bygget, godt synlig uten å være til hinder for brannvesenet.

Ved falsk alarm – vent på beskjed om å gå tilbake til bygget.

Hvis alarmen blir utløst ved et uhell (damp, matos, dusjing etc.):

Ring brannvesenet – tlf. 110- meld fra om falsk alarm, selv om de allerede er på vei.

Avstill alarm på brannsentralen(se instruks ved hovedinngang)

Møt brannvesenet.

Slukkeutsyr

Gjør deg kjent med hvor slukkeutstyret finnes. Dette finnes lett tilgjengelig i alle boligene. Det vanligste er pulverapparat men brannslanger kan også forekomme.

Rømningsveier

Det vil ved brann være av stor betydning for evakueringen at beboerne har gjort seg kjent med gjeldende rømningsveier fra boligen. Heisen skal ikke brukes ved bann. Rømningsveier og nødutganger skal alltid være frie, i tilfelle evakuering. Dette er et kompromissløst krav fra brannvesenet og SiS bolig vil kunne forfølge brudd på frie rømningsveier i forhold til økonomisk ansvar for skader på eiendom og tap av liv og helse. ( Dette medfører at det ikke er tillatt og sette fra seg bossposer, sko, esker ol. i korridorer og trapperom)

Hvordan unngå alarmer i boligen

Gå aldri fra komfyren når dere lager mat.

Det er viktig at den som skrur på komfyren også påser at komfyren skrues av.

Bruk alltid ventilatoren når du lager mat. Ved bruk av elektronisk utsyr som vaffeljern, brødrister, vannkoker, riskoker etc. plasser disse alltid under ventilatoren.

Hold ovner og stekeplater rene. Da brente matrester kan utløse alarmen.

Branndetektorer må ikke demonteres eller tildekkes.

Ved påvist uansvarlighet eller stadige utrykking fra brannvesenet vil kostnader for utrykking belastes beboeren etter gjeldende prisliste.
Våre brannvarslingsanlegg er utviklet for på best mulig måte kunne varsle om brann og blir kontinuerlig testet og vedlikeholdt.

Brannsentral

Sett deg grundig inn i sentralen. Ta gjerne kontakt med SiS bolig hvis du føler det er nødvendig med videre opplæring.
Brannsentralen sammen med instruks hvordan brannsentralen virker finner du ved hovedinngangen til boligen. Ved alarm vises det i brannsentralen hvor det er brann eller hvor uønsket alarm er utløst. Dette er viktig for å kunne slukke brann og ikke minst i forhold til evakuering. Husk at husvert har hovednøkkel.

Ved falsk alarm

Husk å varsle brannvesenet så fort som mulig for og stoppe utrykning.

Vi takker for at du har tatt deg tid til å lese dette grundig og håper du kontakter oss hvis noe er uklart.

Ullandhaug 23.04.15

Her finner du informasjonsvideoer om brannrutinene for studentboligene våre. Vi har delt det inn i tre kategorier:

 1. Hva du skal gjøre hvis det brenner
 2. Hva du skal gjøre hvis det er falsk alarm
 3. Hvordan unngå å utløse brannalarmen

For å ivareta brannsikkerheten i våre boliger er det viktig at du som beboer setter deg inn i denne beskrivelsen. Manglende reaksjon ved alarm/brann, bruk av ikke-godkjent utstyr osv. kan medføre straffeansvar eller medføre økonomisk ansvar. Det er ikke tillatt å ha med egen hybelkomfyr. Og det må kun brukes godkjent elektrisk utstyr. Se ordensreglene og leiekontrakten for videre informasjon.

Det er svært viktig at man unngår stadige uønskede alarmer, da dette bidrar til manglende reaksjon ved en reel brann.

Branninstruks

Ved alarm går det automatisk melding til brannvesenet som straks rykker ut.

Nødnummer ved brann tlf.110

Hjelp andre-prøv å slukke hvis mulig. (Hvor alarmen er utløst vises i display på brannsentral)
Lukk dører og vinduer.

Rullestolbrukere: Fås ikke hjelp, bli på rommet, eventuelt balkongen, ring brannvesenet tlf.110 og vent på hjelp.
Beboere samles på utsiden av bygget, godt synlig uten å være til hinder for brannvesenet.

Ved falsk alarm – vent på beskjed om å gå tilbake til bygget.

Hvis alarmen blir utløst ved et uhell (damp, matos, dusjing etc.):

Ring brannvesenet – tlf. 110- meld fra om falsk alarm, selv om de allerede er på vei.

Avstill alarm på brannsentralen(se instruks ved hovedinngang)

Møt brannvesenet.

Slukkeutsyr

Gjør deg kjent med hvor slukkeutstyret finnes. Dette finnes lett tilgjengelig i alle boligene. Det vanligste er pulverapparat men brannslanger kan også forekomme.

Rømningsveier

Det vil ved brann være av stor betydning for evakueringen at beboerne har gjort seg kjent med gjeldende rømningsveier fra boligen. Heisen skal ikke brukes ved bann. Rømningsveier og nødutganger skal alltid være frie, i tilfelle evakuering. Dette er et kompromissløst krav fra brannvesenet og SiS bolig vil kunne forfølge brudd på frie rømningsveier i forhold til økonomisk ansvar for skader på eiendom og tap av liv og helse. ( Dette medfører at det ikke er tillatt og sette fra seg bossposer, sko, esker ol. i korridorer og trapperom)

Hvordan unngå alarmer i boligen

Gå aldri fra komfyren når dere lager mat.

Det er viktig at den som skrur på komfyren også påser at komfyren skrues av.

Bruk alltid ventilatoren når du lager mat. Ved bruk av elektronisk utsyr som vaffeljern, brødrister, vannkoker, riskoker etc. plasser disse alltid under ventilatoren.

Hold ovner og stekeplater rene. Da brente matrester kan utløse alarmen.

Branndetektorer må ikke demonteres eller tildekkes.

Ved påvist uansvarlighet eller stadige utrykking fra brannvesenet vil kostnader for utrykking belastes beboeren etter gjeldende prisliste.
Våre brannvarslingsanlegg er utviklet for på best mulig måte kunne varsle om brann og blir kontinuerlig testet og vedlikeholdt.

Brannsentral

Sett deg grundig inn i sentralen. Ta gjerne kontakt med SiS bolig hvis du føler det er nødvendig med videre opplæring.
Brannsentralen sammen med instruks hvordan brannsentralen virker finner du ved hovedinngangen til boligen. Ved alarm vises det i brannsentralen hvor det er brann eller hvor uønsket alarm er utløst. Dette er viktig for å kunne slukke brann og ikke minst i forhold til evakuering. Husk at husvert har hovednøkkel.

Ved falsk alarm

Husk å varsle brannvesenet så fort som mulig for og stoppe utrykning.

Vi takker for at du har tatt deg tid til å lese dette grundig og håper du kontakter oss hvis noe er uklart.

Ullandhaug 23.04.15

Kontakt Securitas (22 97 10 76) hvis du opplever utrygghet, bråk, tagging, hærverk, vannlekkasjer, elektriske problemer eller lignende, utenom SiS bolig sine åpningstider.

Hvis du mister nøklene utenom resepsjonens åpningstider, vil Securitas hjelpe deg med innlåsing. Dette koster kr. 1.250,-.

Kontakt Securitas (22 97 10 76) hvis du opplever utrygghet, bråk, tagging, hærverk, vannlekkasjer, elektriske problemer eller lignende, utenom SiS bolig sine åpningstider.

Hvis du mister nøklene utenom resepsjonens åpningstider, vil Securitas hjelpe deg med innlåsing. Dette koster kr. 1.250,-.

Hvis du har barn, kan du søke om støtte fra Husbanken.

Hvis du har barn, kan du søke om støtte fra Husbanken.

Det er ikke tillat med husdyr i SiS sine boliger.

Det er ikke tillat med husdyr i SiS sine boliger.

Husk innboforsikring når du skal flytte inn hos oss – du er nemlig ikke innboforsikret gjennom SiS. Du kan sjekke om du er forsikret gjennom dine foreldres forsikring, en organisasjon du er medlem av, eller eventuelt kjøpe din egen.

Hvorfor innboforsikring? Hvis det skulle oppstå uforutsette hendelser som for eksempel brann, vannskade, innbrudd i boligen eller boden din, kan dette føre til utgifter og tap for deg som beboer. Du kan benytte innboforsikringen til å få begrense eget økonomisk tap ved slike tilfeller.

Husk innboforsikring når du skal flytte inn hos oss – du er nemlig ikke innboforsikret gjennom SiS. Du kan sjekke om du er forsikret gjennom dine foreldres forsikring, en organisasjon du er medlem av, eller eventuelt kjøpe din egen.

Hvorfor innboforsikring? Hvis det skulle oppstå uforutsette hendelser som for eksempel brann, vannskade, innbrudd i boligen eller boden din, kan dette føre til utgifter og tap for deg som beboer. Du kan benytte innboforsikringen til å få begrense eget økonomisk tap ved slike tilfeller.

Klikk her for å laste ned kontrakt og regler for fremleie. Husk at du selv er ansvarlig for at regninger blir betalt i tide, og eventuelle skader på bolig, inventar eller eiendommen forøvrig. Ferdig utfylt kontrakt leveres i SiS-ekspedisjonen i Kitty Kiellands hus på Campus Ullandhaug.

Klikk her for å laste ned kontrakt og regler for fremleie. Husk at du selv er ansvarlig for at regninger blir betalt i tide, og eventuelle skader på bolig, inventar eller eiendommen forøvrig. Ferdig utfylt kontrakt leveres i SiS-ekspedisjonen i Kitty Kiellands hus på Campus Ullandhaug.

Du trenger ikke å betale depositum til SiS bolig. Strøm, Internett og bruk av vaskeri er inkludert i leien.

Første husleie forfaller etter innflytting, og fakturaen henter du under økonomi på Min side Uni Alltid i begynnelsen av hver måned. Fakturaen forfaller den 20. samme måned. Husleien kan også betales med e-faktura. Denne kommer ferdig utfylt til din nettbank, og du trenger bare å bekrefte betalingen. Hvis du ikke har betalt leien innen forfallsdato, vil du bli belastet et purregebyr.

Du trenger ikke å betale depositum til SiS bolig. Strøm, Internett og bruk av vaskeri er inkludert i leien.

Første husleie forfaller etter innflytting, og fakturaen henter du under økonomi på Min side Uni Alltid i begynnelsen av hver måned. Fakturaen forfaller den 20. samme måned. Husleien kan også betales med e-faktura. Denne kommer ferdig utfylt til din nettbank, og du trenger bare å bekrefte betalingen. Hvis du ikke har betalt leien innen forfallsdato, vil du bli belastet et purregebyr.

Telia leverer trådløst internett, og dette er inkludert i leien. Bruk koden som står på ruteren for å koble deg til. Her finner du en kort bruksanvisning for å komme deg på nett.

Telia leverer trådløst internett, og dette er inkludert i leien. Bruk koden som står på ruteren for å koble deg til. Her finner du en kort bruksanvisning for å komme deg på nett.

For å melde om feil ved boligen, bruk henvendelser på Din SideUni Alltid.

For å melde om feil ved boligen, bruk henvendelser på Din SideUni Alltid.

Dublettene og enkelthyblene i Norvald Frafjords gate er møblert med seng, pult, garderobeskap og gardiner.

Ettroms- og toromsleilighetene er umøblerte, men har minikjøkken og garderobeskap. Gardiner i vinduene.

Dublettene og enkelthyblene i Norvald Frafjords gate er møblert med seng, pult, garderobeskap og gardiner.

Ettroms- og toromsleilighetene er umøblerte, men har minikjøkken og garderobeskap. Gardiner i vinduene.

Leiekontrakten gjelder for ett studieår. Du vil få tilbud om forlengelse i midten av januar. Denne kontrakten må du akseptere innen 1. mars. Husleien blir regulert fra 1. juli.

Forutsetninger for å søke om forlengelse:
– Dokumentasjon på fortsatt studierett må fremlegges
– Alle regninger må være betalt

Leiekontrakten gjelder for ett studieår. Du vil få tilbud om forlengelse i midten av januar. Denne kontrakten må du akseptere innen 1. mars. Husleien blir regulert fra 1. juli.

Forutsetninger for å søke om forlengelse:
– Dokumentasjon på fortsatt studierett må fremlegges
– Alle regninger må være betalt

Nøkler hentes i SiS-resepsjonen i Kitty Kiellands hus på Campus Ullandhaug. Husk å ta med opptaksbevis og kvittering for betalt semesteravgift. Hvis det er mangler med boligen, må du gi beskjed snarest.

Hvis du mister nøklene utenom resepsjonens åpningstider, vil Securitas (22 97 10 76) hjelpe deg med innlåsing. Dette koster kr. 1.250,-.

Ved utflytting utenom resepsjonens åpningstider, kan du legge nøkkelen i luken til venstre for inngangsdøren til Kitty Kiellands hus. Først må nøkkelen leggers i en konvolutt merket med ditt navn, og boligadresse. Konvolutter finner du ved siden av luken.

Nøkler hentes i SiS-resepsjonen i Kitty Kiellands hus på Campus Ullandhaug. Husk å ta med opptaksbevis og kvittering for betalt semesteravgift. Hvis det er mangler med boligen, må du gi beskjed snarest.

Hvis du mister nøklene utenom resepsjonens åpningstider, vil Securitas (22 97 10 76) hjelpe deg med innlåsing. Dette koster kr. 1.250,-.

Ved utflytting utenom resepsjonens åpningstider, kan du legge nøkkelen i luken til venstre for inngangsdøren til Kitty Kiellands hus. Først må nøkkelen leggers i en konvolutt merket med ditt navn, og boligadresse. Konvolutter finner du ved siden av luken.

Oppsigelsestiden er to (2) måneder. Du må si opp boligen på Min SideUni Alltid. Kun denne form for oppsigelse aksepteres.

Oppsigelsestiden er to (2) måneder. Du må si opp boligen på Min SideUni Alltid. Kun denne form for oppsigelse aksepteres.

Generelt om parkering:
Der er førers ansvar å sette seg inn i skilting og gjeldende parkeringsbestemmelser.
Endringer av skilter og parkeringsbestemmelser kan forekomme og vi forbeholder oss derfor mot eventuelle feil i denne informasjonen.

Det er ikke tillatt å lade el-bil via stikkontakter fra leiligheter eller utvendige stikkontakter tilhørende våre boliger.
Der hvor vi ikke har egne ladestasjoner må dere benytte hurtiglader. Norsk elbilforening har oversikt over hurtigladere på sin hjemmeside og App.

Det er ikke tillatt å parkere avskiltede biler eller andre kjøretøy som ikke er i ukentlig bruk på våre parkeringsplasser. Disse vil bli fjernet på eiers regning.

Norvald Frafjordsgate

Parkering for beboerne i Norvald Frafjordsgate er ved Jernalderveien 57.
Parkeringsplassen har ladestasjon for el-bil med betalingsløsning.
Bruksanvisning finner dere på ladestasjonen samt i app «Charge 365» som må lastes ned for tilgang.Parkeringsplassene tilhørende ladestasjon skal kun benyttes av el-bil som står til lading.

Beboere som har bil, må ha parkeringsoblater. Parkeringsoblater kan hentes i resepsjonen, SiS bolig.

Vi ber dere om å sette dere grundig inn i skilting og gjeldende parkeringsbestemmelser for området.

Generelt om parkering:
Der er førers ansvar å sette seg inn i skilting og gjeldende parkeringsbestemmelser.
Endringer av skilter og parkeringsbestemmelser kan forekomme og vi forbeholder oss derfor mot eventuelle feil i denne informasjonen.

Det er ikke tillatt å lade el-bil via stikkontakter fra leiligheter eller utvendige stikkontakter tilhørende våre boliger.
Der hvor vi ikke har egne ladestasjoner må dere benytte hurtiglader. Norsk elbilforening har oversikt over hurtigladere på sin hjemmeside og App.

Det er ikke tillatt å parkere avskiltede biler eller andre kjøretøy som ikke er i ukentlig bruk på våre parkeringsplasser. Disse vil bli fjernet på eiers regning.

Norvald Frafjordsgate

Parkering for beboerne i Norvald Frafjordsgate er ved Jernalderveien 57.
Parkeringsplassen har ladestasjon for el-bil med betalingsløsning.
Bruksanvisning finner dere på ladestasjonen samt i app «Charge 365» som må lastes ned for tilgang.Parkeringsplassene tilhørende ladestasjon skal kun benyttes av el-bil som står til lading.

Beboere som har bil, må ha parkeringsoblater. Parkeringsoblater kan hentes i resepsjonen, SiS bolig.

Vi ber dere om å sette dere grundig inn i skilting og gjeldende parkeringsbestemmelser for området.

Beboerne har selv ansvar for rengjøring av TV-stuer og felleskjøkken. Husverten hjelper til med å lage vaskelister basert på ukentlig renhold. Det forventes at fellesrommet er ryddet før det forlates. Fellesrommene skal også vaskes grundig to ganger per semester. SiS bolig informerer om arbeidsfordeling, og kontrollerer rommene etterpå.

Beboerne har selv ansvar for rengjøring av TV-stuer og felleskjøkken. Husverten hjelper til med å lage vaskelister basert på ukentlig renhold. Det forventes at fellesrommet er ryddet før det forlates. Fellesrommene skal også vaskes grundig to ganger per semester. SiS bolig informerer om arbeidsfordeling, og kontrollerer rommene etterpå.

Alt søppel skal kildesorteres. Avfallscontainere er plassert ved Jernalderveien 57. Vennligst ikke sett fra deg søppel ved siden av avfallsstasjonene. Dette vil ikke bli hentet.

Alt søppel skal kildesorteres. Avfallscontainere er plassert ved Jernalderveien 57. Vennligst ikke sett fra deg søppel ved siden av avfallsstasjonene. Dette vil ikke bli hentet.

I fellesrommene finner du TV med Chromecast. Her kan du streame hva du vil!

I fellesrommene finner du TV med Chromecast. Her kan du streame hva du vil!

Når du flytter ut, må boligen rengjøres, og overtas av SiS i samme stand som da du flyttet inn. Nøkkelen leverer du i SiS-resepsjonen, eller i postluken til SiS bolig. Postluken finner du til venstre for hoved-inngangsdøren til Kitty Kiellands hus på Campus Ullandhaug.

Boligen blir sjekket av vaktmester, og du vil bli fakturert for eventuelle skader eller dårlig utvask.

Når du flytter ut, må boligen rengjøres, og overtas av SiS i samme stand som da du flyttet inn. Nøkkelen leverer du i SiS-resepsjonen, eller i postluken til SiS bolig. Postluken finner du til venstre for hoved-inngangsdøren til Kitty Kiellands hus på Campus Ullandhaug.

Boligen blir sjekket av vaktmester, og du vil bli fakturert for eventuelle skader eller dårlig utvask.

Se regler for utvask i denne videoen eller les under. Disse må følges for å unngå gebyr.

Hybelen/leiligheten:

 • Arbeidsbord og andre bord vaskes
 • Stoler tørkes av og støvsuges
 • Senger tørkes av og støvsuges
 • Bokhyller og lamper vaskes
 • Gulv med lister vaskes (trekk vekk seng og andre møbler)
 • Vegg vaskes
 • Tak støvtørkes med fuktig klut
 • Garderobeskap vaskes innvendig og utvendig
 • Dører vaskes
 • Alle vinduer vaskes innvendig. De vendbare vinduene vaskes også utvendig
 • Gardiner vaskes på 30 grader. Ikke bruk tørketrommel
 • Farget overmadrass vaskes på 60 grader (se vaskeanvisning)
 • Hvite strekklaken/overmadrass vaskes på 95 grader. Ikke bruk tørketrommel

Bad og toalett:

 • Dusjforheng vaskes på 40 grader med skånsom tørk
 • Speil, servant, skap og toalett vaskes
 • Gulv og vegger vaskes, og tak støvtørkes med fuktig klut
 • Dør vaskes

Felles gang:

 • Gulv, vegger, skap og tak støvtørkes med fuktig klut
 • Bod ryddes og vaskes, og innhold fjernes

Felleskjøkken:

 • Rydd og vask ut egne/felles skuffer og skap
 • Rydd matvarer ut av kjøleskapet
 • Forøvrig henvises det til turnusliste og avtale med de andre brukerne av kjøkkenet om hvordan felles rengjøring skal avvikles i forbindelse med utflytting

Kjøkken i leilighet:

 • Rydd og vask skuffer og skap (også oversiden av skapene), og rengjør benkeplaten
 • Vask vegger og gulv. Tak støvtørkes med en fuktig klut
 • Rengjør kjøleskap, komfyr og kjøkkenventilator grundig, både ut- og innvendig
 • Rengjør bak og under komfyr, etter at komfyren er trukket frem

Se regler for utvask i denne videoen eller les under. Disse må følges for å unngå gebyr.

Hybelen/leiligheten:

 • Arbeidsbord og andre bord vaskes
 • Stoler tørkes av og støvsuges
 • Senger tørkes av og støvsuges
 • Bokhyller og lamper vaskes
 • Gulv med lister vaskes (trekk vekk seng og andre møbler)
 • Vegg vaskes
 • Tak støvtørkes med fuktig klut
 • Garderobeskap vaskes innvendig og utvendig
 • Dører vaskes
 • Alle vinduer vaskes innvendig. De vendbare vinduene vaskes også utvendig
 • Gardiner vaskes på 30 grader. Ikke bruk tørketrommel
 • Farget overmadrass vaskes på 60 grader (se vaskeanvisning)
 • Hvite strekklaken/overmadrass vaskes på 95 grader. Ikke bruk tørketrommel

Bad og toalett:

 • Dusjforheng vaskes på 40 grader med skånsom tørk
 • Speil, servant, skap og toalett vaskes
 • Gulv og vegger vaskes, og tak støvtørkes med fuktig klut
 • Dør vaskes

Felles gang:

 • Gulv, vegger, skap og tak støvtørkes med fuktig klut
 • Bod ryddes og vaskes, og innhold fjernes

Felleskjøkken:

 • Rydd og vask ut egne/felles skuffer og skap
 • Rydd matvarer ut av kjøleskapet
 • Forøvrig henvises det til turnusliste og avtale med de andre brukerne av kjøkkenet om hvordan felles rengjøring skal avvikles i forbindelse med utflytting

Kjøkken i leilighet:

 • Rydd og vask skuffer og skap (også oversiden av skapene), og rengjør benkeplaten
 • Vask vegger og gulv. Tak støvtørkes med en fuktig klut
 • Rengjør kjøleskap, komfyr og kjøkkenventilator grundig, både ut- og innvendig
 • Rengjør bak og under komfyr, etter at komfyren er trukket frem

Du som bor i Norvald Frafjords gate har tilgang til fellesvaskeriet i Jernalderveien 57. Inngangen er til høyre for hovedinngangen.

Du som bor i Norvald Frafjords gate har tilgang til fellesvaskeriet i Jernalderveien 57. Inngangen er til høyre for hovedinngangen.

Kontakt Bolig

51 83 33 00
bolig@minsis.no
Kitty Kiellands hus (UiS campus)

Åpningstider

Åpningstider juni og juli
Mandag–fredag: 09–15

Last ned SiS-appen