Hopp til hovedinnhold

Om SiS

Om SiS

Vi legger til rette for at du som student skal ha det best mulig i studietiden

Vi legger til rette for at du som student skal ha det best mulig i studietiden

Om SiS

Om SiS

Vi legger til rette for at du som student skal ha det best mulig i studietiden

Vi legger til rette for at du som student skal ha det best mulig i studietiden

Kontaktpersoner

Nærmere 13.000 studenter er tilknyttet SiS gjennom UiS, tre høyskoler og to fagskoler i regionen. SiS er ikke en del av Universitetet i Stavanger eller andre utdanningsinstitusjoner, men er en uavhengig bedrift.

Våre 95 medarbeidere tilbyr deg kafeer, boliger, sportssenter, psykososiale helsetjenester – og mye mer. Vi gir også tannlegestøtte til deg som student, i tillegg til velferdsmidler og oppstartsmidler til studentorganisasjonene. Flere millioner kroner brukes på dette årlig.

Nærmere 13.000 studenter er tilknyttet SiS gjennom UiS, tre høyskoler og to fagskoler i regionen. SiS er ikke en del av Universitetet i Stavanger eller andre utdanningsinstitusjoner, men er en uavhengig bedrift.

Våre 95 medarbeidere tilbyr deg kafeer, boliger, sportssenter, psykososiale helsetjenester – og mye mer. Vi gir også tannlegestøtte til deg som student, i tillegg til velferdsmidler og oppstartsmidler til studentorganisasjonene. Flere millioner kroner brukes på dette årlig.

Sist oppdatert: 12.01.2022 10:30

Studentsamskipnaden i Stavanger (heretter kalt SiS) er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine når du benytter deg av appen «MinSiS». En behandlingsansvarlig har ansvaret for at dine personopplysninger behandles i henhold til personvernregelverket.

Nedenfor følger en forklaring på hvorfor, hvordan og hvor lenge SiS behandler dine personopplysninger i appen «MinSiS». Til slutt vil du kunne lese om dine rettigheter, det vil si hva du kan gjøre dersom det er noe du ikke er enig i eller om du trenger mer informasjon om hva og hvordan vi behandler dine opplysninger.

Innlogging/Registrering:

Når du har lastet ned appen kan du logge deg inn på to måter:

  • Feide-innlogging: som student har du kanskje allerede en Feidebruker. Appen legger til rette for at du kan bruke din Feide-konto for innloggingen. Dersom du benytter deg av Feide for innlogging, samtykker du til at SiS kan hente inn informasjon om ditt navn, fødselsnummer, studiested, emner og student e-post. Les mer om samtykke i Feide her: https://www.feide.no/personvern-og-samtykke
  • Manuell konto: Det kan også opprettes en manuell konto. For opprettelsen av en manuell konto, må du oppgi din e-post adresse og angi et passord. Du kan også velge studiested.

Formålet med denne informasjonen er å opprette en unik bruker for deg i appen. Du kan også velge å bruke appen uten å måtte logge inn. Dersom du velger å opprette en bruker i appen kan SiS behandle disse personopplysningene for å oppfylle avtalen med deg om å gi deg en unik bruker i appen. Vi lagrer denne informasjonen så lenge du bruker appen. Dersom du ikke ber om at opplysninger skal bli slettet, vil opplysningene slettes etter ett år inaktiv bruk.

Introduksjon:

Øverst på startsiden i appen kan du trykke deg gjennom en introduksjon som presenterer alle tjenester som tilbys av SiS. Etter hvert avsnitt kan du huke av på om du kjenner til tjenesten. Når du har gjennomført introduksjonen og registrert deg som bruker mottar du en QR-kode som gir deg en gratis kaffekopp hos en av SiS kafeer. Svarene dine i introduksjonen lagres i appen og QR-koden vil bli synlig på «min side».

Det er Munu Cloud som leverer løsningen på QR-kode. Denne koden kan brukes på alle SiS kafeer for å motta gratis kaffe eller få rabatter på andre varer. Munu oppretter en ID på hver bruker, som SiS spør etter for å få opprettet en QR-kode på brukeren. SiS tar kun vare på informasjon om antall kjøpte kaffekopper for å kunne ivareta tilbudet om hver 10. kopp kaffe gratis. Når det er blitt kjøpt 10 kaffekopper blir det registrert en gratis kaffekopp for deretter å nullstille alt.

Formålet med introduksjonen er å gjøre deg kjent med SiS’s tjenester. Det er i SiS’s berettigede interesse å gjøre studentene oppmerksomme på de ulike tjenestene som tilbys.

Bruken din i appen:

Når du bruker appen kan du trykke deg inn på de ulike tjenestene som tilbys av SiS. I noen tilfeller vil du rutes videre til SiS’s nettsider for videre registrering eller mer informasjon. For eksempel vil du rutes videre til treningssenterets nettsider dersom du ønsker å registrere deg som medlem. Dersom du ønsker å søke på barnehageplass blir du rutet videre til Sola kommunes nettsider. Du kan lese mer om hvordan dine personopplysninger blir behandlet for disse tjenestene på sis nettsider./studentensbeste.no

Det er installert Google Analytics i appen som benyttes til å registrere og analysere bruken og bruksmønsteret i appen. Det er Google Analytics som henter inn denne dataen, men alt av data blir anonymisert og SiS vil kun se data på aggregert nivå, det vil si sammenslått data om hva brukermassen gjør i appen.

Kartfunksjoner:

I appen finner du kart fra Google Maps og Mazemap som viser posisjonen til den aktuelle tjenesten du er ute etter eller til forelesningssaler og grupperom. Bruken av disse kartfunksjonene viser ikke din lokasjon, men dersom du ønsker dette kan du trykke på kartet og bli rutet videre til GoogleMaps eller Mazemap sine nettsider. Ved bruken av disse tjenestene er det Google eller Mazemap som er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger og du oppfordres til å lese mer om dette i deres personvernerklæring.

Overføring av personopplysninger:

Ved overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS er det nå blitt strengere krav til person- og sikkerhetsvernet. Applikasjonen driftes av Google Cloud som er en amerikansk skyleverandør, men alt av data lagres på en europeisk server lokalisert i Frankfurt.

Dine rettigheter

Du har krav på å få informasjon om hvordan SiS behandler dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen er ment å inneholde den informasjonen du har rett til å få.

Dersom dine opplysninger er uriktige eller ufullstendige, kan du selv endre noe av dette på Min side. Her kan du endre ditt navn og ditt studiested.

Du kan be om innsyn i de opplysningene vi har lagret om deg og sletting av dine personopplysninger, med mindre opplysningene er nødvendige for å levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller at vi er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid, eksempelvis etter bokføringsloven. Ønsker du innsyn i dine opplysninger kan du be om dette ved å ta kontakt med oss på telefon eller e-post.

Alt av data i appen vil slettes etter ett års inaktiv bruk. Ønsker du å få slettet dine opplysninger eller protestere mot behandlingen kan du kontakte oss på telefon eller e-post.

Dersom vår behandling av dine personopplysninger er basert på våre berettigede interesser har du rett til å protestere mot behandlingen og i visse tilfeller må behandlingen opphøre eller endres.

Dersom du mener vi ikke har behandlet personopplysningene på en korrekt og lovlig måte, eller hvis du mener at vi ikke har klart å oppfylle dine rettigheter, har du mulighet til å klage over behandlingen. Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte oss under.

Dersom vi ikke tar klagen din til følge, har du mulighet til å fremme klagen for Datatilsynet. Datatilsynet er ansvarlig for å kontrollere at norske virksomheter overholder bestemmelsene i personopplysningsloven og GDPR, ved behandling av personopplysninger.

Du finner oppdatert informasjon om hvordan du kontakter Datatilsynet på www.datatilsynet.no.

Slik kontakter du SiS:

Adresse:

Kitty Kiellands hus, UiS
Postboks 8600 Forus
4036 Stavanger

Telefonnummer: 51 83 33 00

E-post: sis@minsis.no

Sist oppdatert: 12.01.2022 10:30

Studentsamskipnaden i Stavanger (heretter kalt SiS) er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine når du benytter deg av appen «MinSiS». En behandlingsansvarlig har ansvaret for at dine personopplysninger behandles i henhold til personvernregelverket.

Nedenfor følger en forklaring på hvorfor, hvordan og hvor lenge SiS behandler dine personopplysninger i appen «MinSiS». Til slutt vil du kunne lese om dine rettigheter, det vil si hva du kan gjøre dersom det er noe du ikke er enig i eller om du trenger mer informasjon om hva og hvordan vi behandler dine opplysninger.

Innlogging/Registrering:

Når du har lastet ned appen kan du logge deg inn på to måter:

  • Feide-innlogging: som student har du kanskje allerede en Feidebruker. Appen legger til rette for at du kan bruke din Feide-konto for innloggingen. Dersom du benytter deg av Feide for innlogging, samtykker du til at SiS kan hente inn informasjon om ditt navn, fødselsnummer, studiested, emner og student e-post. Les mer om samtykke i Feide her: https://www.feide.no/personvern-og-samtykke
  • Manuell konto: Det kan også opprettes en manuell konto. For opprettelsen av en manuell konto, må du oppgi din e-post adresse og angi et passord. Du kan også velge studiested.

Formålet med denne informasjonen er å opprette en unik bruker for deg i appen. Du kan også velge å bruke appen uten å måtte logge inn. Dersom du velger å opprette en bruker i appen kan SiS behandle disse personopplysningene for å oppfylle avtalen med deg om å gi deg en unik bruker i appen. Vi lagrer denne informasjonen så lenge du bruker appen. Dersom du ikke ber om at opplysninger skal bli slettet, vil opplysningene slettes etter ett år inaktiv bruk.

Introduksjon:

Øverst på startsiden i appen kan du trykke deg gjennom en introduksjon som presenterer alle tjenester som tilbys av SiS. Etter hvert avsnitt kan du huke av på om du kjenner til tjenesten. Når du har gjennomført introduksjonen og registrert deg som bruker mottar du en QR-kode som gir deg en gratis kaffekopp hos en av SiS kafeer. Svarene dine i introduksjonen lagres i appen og QR-koden vil bli synlig på «min side».

Det er Munu Cloud som leverer løsningen på QR-kode. Denne koden kan brukes på alle SiS kafeer for å motta gratis kaffe eller få rabatter på andre varer. Munu oppretter en ID på hver bruker, som SiS spør etter for å få opprettet en QR-kode på brukeren. SiS tar kun vare på informasjon om antall kjøpte kaffekopper for å kunne ivareta tilbudet om hver 10. kopp kaffe gratis. Når det er blitt kjøpt 10 kaffekopper blir det registrert en gratis kaffekopp for deretter å nullstille alt.

Formålet med introduksjonen er å gjøre deg kjent med SiS’s tjenester. Det er i SiS’s berettigede interesse å gjøre studentene oppmerksomme på de ulike tjenestene som tilbys.

Bruken din i appen:

Når du bruker appen kan du trykke deg inn på de ulike tjenestene som tilbys av SiS. I noen tilfeller vil du rutes videre til SiS’s nettsider for videre registrering eller mer informasjon. For eksempel vil du rutes videre til treningssenterets nettsider dersom du ønsker å registrere deg som medlem. Dersom du ønsker å søke på barnehageplass blir du rutet videre til Sola kommunes nettsider. Du kan lese mer om hvordan dine personopplysninger blir behandlet for disse tjenestene på sis nettsider./studentensbeste.no

Det er installert Google Analytics i appen som benyttes til å registrere og analysere bruken og bruksmønsteret i appen. Det er Google Analytics som henter inn denne dataen, men alt av data blir anonymisert og SiS vil kun se data på aggregert nivå, det vil si sammenslått data om hva brukermassen gjør i appen.

Kartfunksjoner:

I appen finner du kart fra Google Maps og Mazemap som viser posisjonen til den aktuelle tjenesten du er ute etter eller til forelesningssaler og grupperom. Bruken av disse kartfunksjonene viser ikke din lokasjon, men dersom du ønsker dette kan du trykke på kartet og bli rutet videre til GoogleMaps eller Mazemap sine nettsider. Ved bruken av disse tjenestene er det Google eller Mazemap som er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger og du oppfordres til å lese mer om dette i deres personvernerklæring.

Overføring av personopplysninger:

Ved overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS er det nå blitt strengere krav til person- og sikkerhetsvernet. Applikasjonen driftes av Google Cloud som er en amerikansk skyleverandør, men alt av data lagres på en europeisk server lokalisert i Frankfurt.

Dine rettigheter

Du har krav på å få informasjon om hvordan SiS behandler dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen er ment å inneholde den informasjonen du har rett til å få.

Dersom dine opplysninger er uriktige eller ufullstendige, kan du selv endre noe av dette på Min side. Her kan du endre ditt navn og ditt studiested.

Du kan be om innsyn i de opplysningene vi har lagret om deg og sletting av dine personopplysninger, med mindre opplysningene er nødvendige for å levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller at vi er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid, eksempelvis etter bokføringsloven. Ønsker du innsyn i dine opplysninger kan du be om dette ved å ta kontakt med oss på telefon eller e-post.

Alt av data i appen vil slettes etter ett års inaktiv bruk. Ønsker du å få slettet dine opplysninger eller protestere mot behandlingen kan du kontakte oss på telefon eller e-post.

Dersom vår behandling av dine personopplysninger er basert på våre berettigede interesser har du rett til å protestere mot behandlingen og i visse tilfeller må behandlingen opphøre eller endres.

Dersom du mener vi ikke har behandlet personopplysningene på en korrekt og lovlig måte, eller hvis du mener at vi ikke har klart å oppfylle dine rettigheter, har du mulighet til å klage over behandlingen. Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte oss under.

Dersom vi ikke tar klagen din til følge, har du mulighet til å fremme klagen for Datatilsynet. Datatilsynet er ansvarlig for å kontrollere at norske virksomheter overholder bestemmelsene i personopplysningsloven og GDPR, ved behandling av personopplysninger.

Du finner oppdatert informasjon om hvordan du kontakter Datatilsynet på www.datatilsynet.no.

Slik kontakter du SiS:

Adresse:

Kitty Kiellands hus, UiS
Postboks 8600 Forus
4036 Stavanger

Telefonnummer: 51 83 33 00

E-post: sis@minsis.no

Semesteravgiften til SiS er på 535 kroner. Semesteravgiften gir deg adgang til forelesninger, øvinger og eksamen ved lærestedet, samt studielån.

I tillegg kan du benytte deg av alle SiS sine tilbud. Dette inkluderer gratis helsetilbud, arrangementstøtte, tannlegestøtte, velferdsmidler, billig trening på SiS sportssenter, og mer.

Studenter på NORDPLUS-, SOKRATES- og ERASMUS-programmer er unntatt, siden semesteravgiften er betalt som en del av utvekslingsavtalen.

Semesteravgiften til SiS er på 535 kroner. Semesteravgiften gir deg adgang til forelesninger, øvinger og eksamen ved lærestedet, samt studielån.

I tillegg kan du benytte deg av alle SiS sine tilbud. Dette inkluderer gratis helsetilbud, arrangementstøtte, tannlegestøtte, velferdsmidler, billig trening på SiS sportssenter, og mer.

Studenter på NORDPLUS-, SOKRATES- og ERASMUS-programmer er unntatt, siden semesteravgiften er betalt som en del av utvekslingsavtalen.

Hvis du vil ha et godt bevis på at SiS virkelig er studentenes egen bedrift, trenger du ikke gå lenger enn til vårt styre. Halvparten av styremedlemmene er selv studenter, inkludert styreleder og nestleder.

Styret består av åtte valgte representanter. Av disse er fire studentvalgte, to ansatte og to representanter fra høgskolene/universitetets ledelse. Siden studentene har flertall ved styreleders dobbeltstemme, har derfor studentene stor innflytelse på utviklingen av våre tilbud.

Som student er du alltid velkommen til å møte styret før møtestart. Enten for å komme med innspill, eller si din mening om det du måtte ønske.

Styremøter 2024

Møtene er kl 16 dersom ikke annet er angitt, på følgende dager :

Onsdag 06.02-08.02.24 – Styreseminar Kristiansand
Onsdag 03.03.24 kl. 16.00
Onsdag 12.06.24 kl. 16.00
Onsdag 11.09.24 kl. 16.00
Onsdag 04.12.24 kl. 16.00

Protokoller

Legges ut etter godkjennelse påfølgende styremøte

02.02.23

29.03.23
24.04.23 - ekstraordinært

07.06.23

13.09.23

06.12.23


06.02.24

03.04.24

12.06.24

Styret i SiS i 2024

Sammensetningen gjelder til neste konstituering i 2025

Eira Aas Eide (leder/student)
styreleder@minsis.no /988 96 111

Terje Hetland (nestleder/student)
terje.hetland98@gmail.com / 453 93 815

Benedicte Molnes (student)
benedicte.molnes@gmail.com
467 89 790

Stefan Jekic (student)
s.jekic@stud.uis.no /406 04 843

Frank Bremnes (ansatt)
frank.bremnes@minsis.no/ 412 34 162

Øzlem Turan (ansatt)
ozlem@minsis.no / 915 67 073

Karoline Høibo (Universitetet i Stavanger)
karoline.hoibo@uis.no / 51 83 32 78

Monica Hammervold (BI Stavanger)
monica.hammervold@bi.no 901 31 170

Vararepresentanter:

Emil Jørgensen (student)
emiljorg2002@gmail.com
988 09 953

Benjamin Hille Hagen (student)
bhilleh@gmail.com / 408 55 349

Ayberk Cifci (student)
a.cifci@stud.uis.no / 462 45 619

Øyvind Bethuelsen (ansatt)
ob@minsis.no/ 952 23 884

Lars Gunnar Erga (ansatt)
lasse@minsis.no / 934 94 643

Bjørg Synnøve Frøysland Oftedal (UiS)
bjorg.oftedal@uis.no92461905

Gry Naaden (Noroff)
gry.naaden@noroff.no
/ 481 57 506

Hvis du vil ha et godt bevis på at SiS virkelig er studentenes egen bedrift, trenger du ikke gå lenger enn til vårt styre. Halvparten av styremedlemmene er selv studenter, inkludert styreleder og nestleder.

Styret består av åtte valgte representanter. Av disse er fire studentvalgte, to ansatte og to representanter fra høgskolene/universitetets ledelse. Siden studentene har flertall ved styreleders dobbeltstemme, har derfor studentene stor innflytelse på utviklingen av våre tilbud.

Som student er du alltid velkommen til å møte styret før møtestart. Enten for å komme med innspill, eller si din mening om det du måtte ønske.

Styremøter 2024

Møtene er kl 16 dersom ikke annet er angitt, på følgende dager :

Onsdag 06.02-08.02.24 – Styreseminar Kristiansand
Onsdag 03.03.24 kl. 16.00
Onsdag 12.06.24 kl. 16.00
Onsdag 11.09.24 kl. 16.00
Onsdag 04.12.24 kl. 16.00

Protokoller

Legges ut etter godkjennelse påfølgende styremøte

02.02.23

29.03.23
24.04.23 - ekstraordinært

07.06.23

13.09.23

06.12.23


06.02.24

03.04.24

12.06.24

Styret i SiS i 2024

Sammensetningen gjelder til neste konstituering i 2025

Eira Aas Eide (leder/student)
styreleder@minsis.no /988 96 111

Terje Hetland (nestleder/student)
terje.hetland98@gmail.com / 453 93 815

Benedicte Molnes (student)
benedicte.molnes@gmail.com
467 89 790

Stefan Jekic (student)
s.jekic@stud.uis.no /406 04 843

Frank Bremnes (ansatt)
frank.bremnes@minsis.no/ 412 34 162

Øzlem Turan (ansatt)
ozlem@minsis.no / 915 67 073

Karoline Høibo (Universitetet i Stavanger)
karoline.hoibo@uis.no / 51 83 32 78

Monica Hammervold (BI Stavanger)
monica.hammervold@bi.no 901 31 170

Vararepresentanter:

Emil Jørgensen (student)
emiljorg2002@gmail.com
988 09 953

Benjamin Hille Hagen (student)
bhilleh@gmail.com / 408 55 349

Ayberk Cifci (student)
a.cifci@stud.uis.no / 462 45 619

Øyvind Bethuelsen (ansatt)
ob@minsis.no/ 952 23 884

Lars Gunnar Erga (ansatt)
lasse@minsis.no / 934 94 643

Bjørg Synnøve Frøysland Oftedal (UiS)
bjorg.oftedal@uis.no92461905

Gry Naaden (Noroff)
gry.naaden@noroff.no
/ 481 57 506

Universitetet i Stavanger

BI Stavanger

VID Stavanger

Kunstskolen i Stavanger

Noroff Stavanger

Høyskolen for ledelse og teologi

Universitetet i Stavanger

BI Stavanger

VID Stavanger

Kunstskolen i Stavanger

Noroff Stavanger

Høyskolen for ledelse og teologi

SHoT – Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2022

Undersøkelsen kartlegger studentenes helse- og trivselsituasjon i bred forstand. Alle norske heltidsstudenter mellom 18 og 35 år som på tidspunktet tok høyere utdanning, ble invitert til å svare. Les rapporten her.

SHoT - Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2021 - tilleggsundersøkelse

Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) viser at pandemien har rammet en del av studentene hardt. Det er flere som opplever å være ensomme, og det er en økning i antallet som rapporterer om et høyt nivå av psykiske plager. Les rapporten her

SHoT – Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018

Undersøkelsen kartlegger studentenes helse- og trivselsituasjon i bred forstand. Alle norske heltidsstudenter mellom 18 og 35 år som på tidspunktet tok høyere utdanning, ble invitert til å svare. Les rapporten her.

Studentenes tilfredshet med SiS i 2017

1007 studenter svarte på undersøkelsen, som kartlegger kundetilfredshet med SiS på ulike områder. Utvalget av studenter var tilfeldig blant heltidsstudenter tilknyttet SiS. Totaltallene er vektet slik at de er representative for studentpopulasjonen med tanke på kjønn, studiested og andel som bor i SiS bolig. Les rapporten her (PDF).

Studentenes tilfredshet med SiS i 2014

1136 studenter svarte på undersøkelsen, som kartlegger kundetilfredshet med SiS på ulike områder. Utvalget av studenter var tilfeldig blant heltidsstudenter tilknyttet SiS. Totaltallene er vektet slik at de er representative for studentpopulasjonen med tanke på kjønn, studiested og andel som bor i SiS bolig. Les rapporten her (PDF).

SHoT – Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2022

Undersøkelsen kartlegger studentenes helse- og trivselsituasjon i bred forstand. Alle norske heltidsstudenter mellom 18 og 35 år som på tidspunktet tok høyere utdanning, ble invitert til å svare. Les rapporten her.

SHoT - Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2021 - tilleggsundersøkelse

Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) viser at pandemien har rammet en del av studentene hardt. Det er flere som opplever å være ensomme, og det er en økning i antallet som rapporterer om et høyt nivå av psykiske plager. Les rapporten her

SHoT – Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018

Undersøkelsen kartlegger studentenes helse- og trivselsituasjon i bred forstand. Alle norske heltidsstudenter mellom 18 og 35 år som på tidspunktet tok høyere utdanning, ble invitert til å svare. Les rapporten her.

Studentenes tilfredshet med SiS i 2017

1007 studenter svarte på undersøkelsen, som kartlegger kundetilfredshet med SiS på ulike områder. Utvalget av studenter var tilfeldig blant heltidsstudenter tilknyttet SiS. Totaltallene er vektet slik at de er representative for studentpopulasjonen med tanke på kjønn, studiested og andel som bor i SiS bolig. Les rapporten her (PDF).

Studentenes tilfredshet med SiS i 2014

1136 studenter svarte på undersøkelsen, som kartlegger kundetilfredshet med SiS på ulike områder. Utvalget av studenter var tilfeldig blant heltidsstudenter tilknyttet SiS. Totaltallene er vektet slik at de er representative for studentpopulasjonen med tanke på kjønn, studiested og andel som bor i SiS bolig. Les rapporten her (PDF).

SiS jobber for en mer ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis.

Dette arbeidet er systematisert og dokumentert i verktøyet Factlines, som verifiserer gjennomført kartlegging og oppfølging.

Ansvarlighet i alle verdikjeder

Vår virksomhet påvirker samfunnet og omgivelsene rundt oss, og det er viktig for oss å sikre ansvarlighet og verdige forhold i alle deler av våre verdikjeder.

Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet og våre verdikjeder skal sikre at vi respekterer menneskerettigheter, ivaretar anstendige arbeidsforhold og minimerer skade på miljøet i henhold til våre retningslinjer og prinsipper.

Risikokartlegging

Vi gjennomfører en overordnet risikokartlegging av våre innkjøpskategorier, som danner grunnlaget for ytterligere kartlegging og prioritering av risiko i SiS. Vi vil jobbe aktivt med interne prosesser og rutiner knyttet til modellen for aktsomhetsvurderinger (se bildet under) og rapportere på arbeidet ihht. loven.

Vårt arbeid tar utgangspunkt i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP, 2011) og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (OECD, 2018). Til grunn for disse ligger FNs bærekraftsmål, Verdenserklæringen om menneskerettigheter, den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) kjernekonvensjoner om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet.

Her finner du SiS sin redegjørelse etter Åpenhetsloven, godkjent av styret 12.06.24.

Ansvarlige innkjøp

Vi anser ansvarlig innkjøp som et av våre viktigste virkemidler i arbeidet for en mer bærekraftig forretningspraksis.

Gjennom våre etiske retningslinjer for leverandører (Code of conduct) skal vi stille krav til grunnleggende menneske- og arbeidsrettigheter, klima og miljø, anti-korrupsjon og dyrevelferd hos våre leverandører.

Vi jobber for å tilpasse våre innkjøp slik at vi styrker, og ikke undergraver, leverandørers forutsetning til å levere på kravene vi stiller for å sikre ansvarlige forhold i våre leverandørkjeder.

OECDs modell for aktsomhetsvurderinger.

OECDs modell for aktsomhetsvurderinger.

For spørsmål om åpenhetsloven, ta kontakt med administrerende direktør på e-post eller telefon.

SiS jobber for en mer ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis.

Dette arbeidet er systematisert og dokumentert i verktøyet Factlines, som verifiserer gjennomført kartlegging og oppfølging.

Ansvarlighet i alle verdikjeder

Vår virksomhet påvirker samfunnet og omgivelsene rundt oss, og det er viktig for oss å sikre ansvarlighet og verdige forhold i alle deler av våre verdikjeder.

Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet og våre verdikjeder skal sikre at vi respekterer menneskerettigheter, ivaretar anstendige arbeidsforhold og minimerer skade på miljøet i henhold til våre retningslinjer og prinsipper.

Risikokartlegging

Vi gjennomfører en overordnet risikokartlegging av våre innkjøpskategorier, som danner grunnlaget for ytterligere kartlegging og prioritering av risiko i SiS. Vi vil jobbe aktivt med interne prosesser og rutiner knyttet til modellen for aktsomhetsvurderinger (se bildet under) og rapportere på arbeidet ihht. loven.

Vårt arbeid tar utgangspunkt i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP, 2011) og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (OECD, 2018). Til grunn for disse ligger FNs bærekraftsmål, Verdenserklæringen om menneskerettigheter, den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) kjernekonvensjoner om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet.

Her finner du SiS sin redegjørelse etter Åpenhetsloven, godkjent av styret 12.06.24.

Ansvarlige innkjøp

Vi anser ansvarlig innkjøp som et av våre viktigste virkemidler i arbeidet for en mer bærekraftig forretningspraksis.

Gjennom våre etiske retningslinjer for leverandører (Code of conduct) skal vi stille krav til grunnleggende menneske- og arbeidsrettigheter, klima og miljø, anti-korrupsjon og dyrevelferd hos våre leverandører.

Vi jobber for å tilpasse våre innkjøp slik at vi styrker, og ikke undergraver, leverandørers forutsetning til å levere på kravene vi stiller for å sikre ansvarlige forhold i våre leverandørkjeder.

OECDs modell for aktsomhetsvurderinger.

OECDs modell for aktsomhetsvurderinger.

For spørsmål om åpenhetsloven, ta kontakt med administrerende direktør på e-post eller telefon.

Vedtatt av styret i møte 27. februar 2019

1. Mål

SiS skal være en organisasjon som praktiserer åpenhet med formål å legge til rette for studentinvolvering i saker som gjelder studentvelferd.

Åpenhet og involvering gjelder ikke saker som er i konflikt med gjeldende taushetsplikt, er av sensitiv art, gjelder tvister, ansettelser, personalsaker, anskaffelser, forhandlinger eller forretningsmessige forhold.

2. Velferdstinget – øverst demokratisk valgte studentorgan

I samarbeidsavtale med Velferdstinget er Velferdstinget høringsinstans overfor styret i SiS i følgende saker

– Årlig visjon, mål og budsjett
– Saker som har betydning for studentvelferden
– Endring av semesteravgift
– Disponering av semesteravgift, herunder bl. a. retningslinjer for tildeling av velferdsmidler, helserefusjon og tilskudd til enkeltarrangement.

Hvis det ikke er mulig på grunn av tidspress, skal Velferdstingets AU kontaktes, slik at de kan uttale seg på vegne av Velferdstinget.

AU for Velferdstinget orienteres om SiS styrets saker ved at sakliste og saksframlegg som ikke er konfidensielt/driftssensitivt oversendes AU samtidig som det sendes styret i SiS. AU har taushetsplikt.

AU for Velferdstinget kan kontakte administrasjonen fortløpende for å få klarhet i spørsmål om SiS sin drift, saker som er sendt på høring m. m.

3. Alle studenter og andre

Saker som sendes Velferdstinget på høring legges også ut på SiS sine nettsider, slik at alle studenter har anledning til å bli hørt. Det informeres om høringene på Facebook og andre aktuelle sosiale medier.

Styrets møteplan, styreprotokoller når de er vedtatt av styret i påfølgende styremøte og styrets beretning og regnskap legges offentlig ut på SiS sin nettside. Visjon, mål og budsjett legges offentlig ut på SiS sin nettside når saken sendes VT på høring. Alle styresaker som ikke kommer i konflikt med gjeldende taushetsplikt, er av sensitiv art, gjelder tvister, personalsaker, forhandlinger, anskaffelser eller forretningsmessige forhold legges offentlig ut på SiS sin nettside. Det samme gjelder studentundersøkelser.

Alle studenter og studentorganisasjoner er velkommen til å møte styret før styremøtet. De har anledning til å be styret ta opp konkrete saker, mene noe om saker og driften av SiS og ellers hva de måtte ønske.

Styrets leder og administrasjon er tilgjengelig for alle studenter og andre og svarer på henvendelser.

Vedtatt av styret i møte 27. februar 2019

1. Mål

SiS skal være en organisasjon som praktiserer åpenhet med formål å legge til rette for studentinvolvering i saker som gjelder studentvelferd.

Åpenhet og involvering gjelder ikke saker som er i konflikt med gjeldende taushetsplikt, er av sensitiv art, gjelder tvister, ansettelser, personalsaker, anskaffelser, forhandlinger eller forretningsmessige forhold.

2. Velferdstinget – øverst demokratisk valgte studentorgan

I samarbeidsavtale med Velferdstinget er Velferdstinget høringsinstans overfor styret i SiS i følgende saker

– Årlig visjon, mål og budsjett
– Saker som har betydning for studentvelferden
– Endring av semesteravgift
– Disponering av semesteravgift, herunder bl. a. retningslinjer for tildeling av velferdsmidler, helserefusjon og tilskudd til enkeltarrangement.

Hvis det ikke er mulig på grunn av tidspress, skal Velferdstingets AU kontaktes, slik at de kan uttale seg på vegne av Velferdstinget.

AU for Velferdstinget orienteres om SiS styrets saker ved at sakliste og saksframlegg som ikke er konfidensielt/driftssensitivt oversendes AU samtidig som det sendes styret i SiS. AU har taushetsplikt.

AU for Velferdstinget kan kontakte administrasjonen fortløpende for å få klarhet i spørsmål om SiS sin drift, saker som er sendt på høring m. m.

3. Alle studenter og andre

Saker som sendes Velferdstinget på høring legges også ut på SiS sine nettsider, slik at alle studenter har anledning til å bli hørt. Det informeres om høringene på Facebook og andre aktuelle sosiale medier.

Styrets møteplan, styreprotokoller når de er vedtatt av styret i påfølgende styremøte og styrets beretning og regnskap legges offentlig ut på SiS sin nettside. Visjon, mål og budsjett legges offentlig ut på SiS sin nettside når saken sendes VT på høring. Alle styresaker som ikke kommer i konflikt med gjeldende taushetsplikt, er av sensitiv art, gjelder tvister, personalsaker, forhandlinger, anskaffelser eller forretningsmessige forhold legges offentlig ut på SiS sin nettside. Det samme gjelder studentundersøkelser.

Alle studenter og studentorganisasjoner er velkommen til å møte styret før styremøtet. De har anledning til å be styret ta opp konkrete saker, mene noe om saker og driften av SiS og ellers hva de måtte ønske.

Styrets leder og administrasjon er tilgjengelig for alle studenter og andre og svarer på henvendelser.

Styrets beretning 2023 (.pdf) Kortversjon 2023

Styrets beretning 2022 (.pdf)

Styrets beretning 2021 (.pdf)

Styrets beretning 2020 (.pdf)

Styrets beretning 2019 (.pdf)

Styrets beretning 2018 (.pdf)

Styrets beretning 2017 (.pdf)

Styrets beretning 2016 (.pdf)

Styrets beretning 2015 (.pdf)

Styrets beretning 2023 (.pdf) Kortversjon 2023

Styrets beretning 2022 (.pdf)

Styrets beretning 2021 (.pdf)

Styrets beretning 2020 (.pdf)

Styrets beretning 2019 (.pdf)

Styrets beretning 2018 (.pdf)

Styrets beretning 2017 (.pdf)

Styrets beretning 2016 (.pdf)

Styrets beretning 2015 (.pdf)

SiS tar hensyn til sosial-, økonomisk- og miljømessig bærekraft i hele virksomheten.

Selskapet er Miljøfyrtårnsertifisert, og arbeidet med miljømessig bærekraft er i stor grad systematisert i arbeidet med Miljøfyrtårn. SiS jobber systematisk med miljøtiltak i hverdagen og med kontinuerlig forbedring i rutinene for innkjøp, avfall, energi og transport.

Bærekraftsansvarlig i SiS ønsker tilbakemeldinger fra studenter, leverandører, og samarbeidspartnere.

SiS kan gjøre en forskjell innen FNs bærekraftsmål nummer 3 (god helse og livskvalitet), 10 (mindre ulikhet), 11 (bærekraftige byer og lokalsamfunn) og 17 (samarbeid for å nå målene), og skal tilstrebe dette så langt det lar seg gjøre. Ambisjonene for dette er konkretisert i selskapets strategi.

SiS er sertifisert miljøfyrtårn. Du kan lese mer om hva det innebærer her.

SiS tar hensyn til sosial-, økonomisk- og miljømessig bærekraft i hele virksomheten.

Selskapet er Miljøfyrtårnsertifisert, og arbeidet med miljømessig bærekraft er i stor grad systematisert i arbeidet med Miljøfyrtårn. SiS jobber systematisk med miljøtiltak i hverdagen og med kontinuerlig forbedring i rutinene for innkjøp, avfall, energi og transport.

Bærekraftsansvarlig i SiS ønsker tilbakemeldinger fra studenter, leverandører, og samarbeidspartnere.

SiS kan gjøre en forskjell innen FNs bærekraftsmål nummer 3 (god helse og livskvalitet), 10 (mindre ulikhet), 11 (bærekraftige byer og lokalsamfunn) og 17 (samarbeid for å nå målene), og skal tilstrebe dette så langt det lar seg gjøre. Ambisjonene for dette er konkretisert i selskapets strategi.

SiS er sertifisert miljøfyrtårn. Du kan lese mer om hva det innebærer her.

Her finner du ledige stillinger.

Her finner du ledige stillinger.

Kontakt oss

51 83 33 00
sis@minsis.no
Rennebergstien 30, 4021 Stavanger

Åpningstider

Opening hours June and July
Monday–Friday: 09–15

Last ned SiS-appen