Hopp til hovedinnhold

Andre hjelpetilbud

Hvis det haster å få hjelp

Nærmeste legevakt er alltid åpen hvis du trenger akutt hjelp. Ring 116117. Eventuelt nødnummer 113.

Hvis du har behov for rask vurdering av dine plager, bør du kontakte fastlegen din. Husk å bytte fastlege dersom du nettopp har flyttet til byen.

Stavanger legevakt

Ved akutt sykdom og skade

Psykiatrisk sykepleier

Trenger du noen å snakke med?

Akutt ambulant team

Lavterskeltilbud for vurdering av psykisk helse i krisesituasjon

Tips

Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser

Voldtektsmottak

Døgnåpent tilbud ved Stavanger legevakt

Andre hjelpetilbud i Stavanger og Sandnes

Kiropraktor og fysioterapaut på SiS sportssenter

Samarbeid med Klinikk Aktiv for å gi deg et billig tilbud

Alternativ til vold

For mennesker som utøver eller opplever vold i nære relasjoner

Gravid og usikker

Gratis veiledning hvis du har blitt uplanlagt gravid

Mestringsenheten

Et lavterskeltilbud for deg med angst og/eller depresjon

K46

Et lavterskeltilbud for unge mennesker med rusproblemer

Kompasset Sandnes

For deg med foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer

Er du berørt av kreft?

Er du kreftrammet, pårørende eller etterlatt?

Psykologtjenesten for voksne i Stavanger

Tilbud for deg med psykiske plager som ikke har vedvart over tid

Pårørendesenteret

Et lavterskeltilbud for alle pårørende

Senter for spiseforstyrrelser

Råd og veiledning, ikke behandling

Familievernkontoret

Familievernkontoret gir hjelp og råd innen par-, familie- og samlivsproblematikk

Selvhjelp

Test deg selv: rusproblem

Har jeg et rusproblem? Hva kan jeg gjøre?

Hvis du har blitt utsatt for en traumatisk hendelse

eMestring

Veiledet internettbehandling til deg som sliter med panikklidelse, sosial angst eller depresjon

Å leve et godt studentliv

Les mer om de utfordringer som er vanlige, og finn råd om hvordan ivareta din psykiske helse.

Chattetjenester

Sex og samfunn

Kirkens SOS

Studieprogresjon

Studer med støtte

Støtte, rådgivning og tilrettelegging i studiehverdagen for studenter med psykiske helseproblemer

Læringsstøttesenteret på UiS

Individuell veiledning til studenter som har spesielle utfordringer med studiene