Hopp til hovedinnhold

Bli kjent med studenter fra hele verden. Hver torsdag presenterer en student sitt hjemland/hjemsted. Det blir også kahoot, kinolotteri og gratis kaffe.

Get to know students from all over the world. Every thursday a new student presents his/her homecountry or homeplace. There is also a kahootquiz, cinema lottery and free coffee.