Hopp til hovedinnhold

Welcome to the very first Henrik Steffens Lecture!
For English, see below.

Det vi har lært om menneskets historie, er feil!

Det mener den britiske arkeologen og bestselgende forfatteren David Wengrow. Han utfordrer den etablerte ideen om at utviklingen har gått i en strak linje fra primitive jeger- og sankersamfunn til komplekse, hierarkiske sivilisasjoner. Han er heller ikke overbevist om at sosial ulikhet er noe som automatisk følger med utviklingen. Historien er full av eksempler på at verden kunne vært organisert annerledes.

Ved å se på arkeologiske funn og forskning fra ulike fagfelt og tørre å tenke nytt og utfordre tradisjonelle oppfatninger, knuser han myten om vår tidlige historie. Foredraget er på engelsk.

Studenter er spesielt velkomne når Universitet i Stavanger inviterer til en helt ny tradisjon på universitetet.
Med Henrik Steffens-forelesningen ønsker UiS å utveksle kunnskap, banebrytende ideer og nye perspektiver.

Det blir fyr i peisen, gratis velkomstdrikk og fingermat, og Tappetårnet er på plass med sin mobile bar.

Program:
kl. 18.00: Dørene åpner. Lett servering
kl. 18.30 til 20.00: Henrik Steffens-forelesningen
kl. 20.00-23.00: Tappetårnet fortsetter sin mobile servering og åpner studentbaren i Studentenes hus.

---

Everything we think we know about human history is wrong!

That's the view of the famous British archaeologist and bestselling author David Wengrow. He questions the idea that human development has followed a straight path from simple, hunter-gatherer communities to complex, hierarchical civilizations and states based on inequality. In fact, he shows us that history offers many examples of how the world could have been organized differently.

By examining archaeological findings and research from various disciplines and daring to think innovatively while challenging traditional perceptions, he shatters the myth of our early history. Instead, he shows us a more hopeful and more interesting one.

Program:
18.00: Doors open. Welcome beverage and light snack.
kl. 18.30 til 20.00: The Henrik Steffens Lecture
kl. 20.00-23.00: Sale of beverages from Tappetårnet, and the student bar is open.