Hopp til hovedinnhold
SiS

Framtidens energiforsyning og energibruk i Stavanger-regionen

Dato: Onsdag 7. februar, kl 0830-1300
Sted: Lyse Hovedkontor, Mariero - Auditoriet
Breiflåtveien 18, 4017 Stavanger
Arrangør: Stavanger kommune i samarbeid med Lyse og Lnett

Påmelding innen mandag 5. februar kl 1200

Verden, Norge og Stavangerregionen er midt i en energiomstilling, hvor utslipp skal kuttes, energiforbruket skal reduseres og det skal omstilles til å bruke elektrisk kraft. Det gir oss en rekke utfordringer, og de fleste av oss trenger innsikt i muligheter og utfordringene rundt å få dette til:
1. Hva skal til for å for å få tilgang på mer fornybar energi
2. Lokal produksjon - mulighetene og utfordringene
3. Nettet med kapasitetsutfordringer og hva skal til for å sikre optimalisering i driften av strømnettet
4. Hvordan kan vi redusere energiforbruket?
5. Hva skal til for at vi skal klare å nå målene om reduserte utslipp, økt elektrifisering, lokal energiproduksjon og energisparing

Energikommisjonen sin rapport hadde tittelen: Mer av alt – raskere, og det må til dersom vi skal oppnå klimamålene og unngå en klima- og naturkrise. Men hvordan skal vi få det til, hvor er mulighetene og hvor er barrierene.

Dette er litt av det vi vil belyse i dette halvdagseminaret, som er kommet til etter initiativ fra Stavanger sin Klima- og miljøavdeling sammen med Næringsavdelingen i tett samarbeid med Lyse og Lnett. Vi må også i fortsettelsen aktivt begynne å ta stilling til hvordan regionen skal håndtere målkonfliktene som må løses opp i for å komme videre. Eksempelvis klima versus natur.

Målgruppen vil være ansatte i kommunene i regionen som jobber med relaterte tema, politikere, akademia og næringslivet.

Program
0800 – 0830 Ankomst, registering og kaffi

0830- 1000 Introduksjon: Stavanger-regionen skal gjennom en stor energi omstilling
Hva er det store bildet og hvordan kommer vi videre i forhold til målsettingene om å kutte klimagassutslipp, produsere mer rein energi og bruke tilgjengelig energi bedre.
• Vi trenger mer av alt, hvordan får vi det til – hvor er mulighetene og utfordringene, samtidig som vi skal nå ambisiøse mål om å redusere utslippene, innledning ved, ordfører Sissel Knutsen Hegdal
• Klimamålene og aktuelle tiltak i Stavanger kommune v/Jane Nilsen Aalhus, klima- og miljøsjef
• Oslo kommune – mål om å bli nullutslipps by. Status og erfaringer så langt, hvor er vi og hva må til videre for å nå målene?
Anton Eliston, Energirådgiver klimaetaten, Oslo Kommune

Status nett og produksjon i regionen – hva har vi og hvordan kan vi sikre at vi får tilgang på energi og kan øke produksjonen
• Hvor ser vi i Statnett muligheter og utfordringer i det arbeidet vi gjøre med å bringe kraften fra produsent til kunde
Harris Utne Direktør regionale planer sør og vest – Statnett SF
• Energi – Strøm, gass og varme. Hvordan se energisystemet som en helhet? Marianne Frøystad Ånestad – konserndirektør for infrastruktur og sirkulær energi
• Hva gjør Lyse for å levere på mer av alt raskere (vannkraft) Leiv Ingve Ørke – konserndirektør for fornybar energi
• Lnett (Status for nettutbygging og behov i regionen) Lars Andre Kalve – direktør for nettstrategi,

1000-1020 Pause

1020-1100 De nye energiformene som kan bidra til vår framtidige og langt mer hybride energiforsyning

Korte innslag fra 8 min – lokale eksempler
• Biogass: Hvorfor vil denne energikilden bli viktig framover – Helga Hellesø leder Biogassnettverket
• Sol hva skjer innen denne sektoren – Aksel Kverneland, Kverneland Energi
• Vind på land – SolVind - Daglig Leder Bjørn Hjertnes
• Hva gjør Stavanger kommune med egne bygg mht sol på tak og energibrønner. Espen Svendsen
Enhetssjef Teknikk og utvikling, BMU Eiendom, Formålsbygg
• Spørsmålsrunde med innlederne

1100-1130 Energieffektivisering
• Hvorfor rehabilitere og hva er erfaringene som er beste praksis. Rune Augenstein, Smedvig Eiendom
• Stavanger Kommune brukte klimafondet til en støtteordning for Enøk i Landbruk – hvordan ble den mottatt, og hva ble det søkt om støtte til?
Lars Martin Helgeland, Næringsavdelingen Stavanger Kommune

1130-1215 Innspill og kommentarer fra salen
Panelsamtale
Marianne Frøystad Ånestad, konserndirektør for infrastruktur og sirkulær energi
Harald Minge, direktør, Næringsforeningen i Stavangerregionen
Jarl Birkeland, Utviklingssjef Smedvig Eiendom
Kjartan Aleksander Lunde, Leder Utvalg for Klima og Natur i stavanger Kommune
Ketil Barkved New Kaupang

Dilemmaene vår:
Øke elektrifiseringen, produsere mer grønn energi og redusere energibruken hvor vi kan.
Samtidig som at vi ønsker grønn industrivekst.
Og at vi skal beskytte natur og miljø.
Politikerne og embetsverket må ivareta en rekke kryssende interesser her.
Hvordan kan vi finne veien videre?
1215-1300 Avsluttes med mingle lunch.