Hopp til hovedinnhold
SiS

Idéjakten 2024
Er du nysgjerrig og interessert i innovasjon og entreprenørskap? Har du lyst til å være med i team og utvikle en idé? Bli med i Idéjakten!

Hva er Idéjakten? Idéjakten er en 3 dagers workshop som er åpent for alle studenter i Stavanger. I løpet av tre dager vil du få muligheten til å utforske, forme og pitche dine idéer foran en jury av bransjeeksperter. Du trenger ikke å ha en idé på forhånd for å melde deg på! Studenter fra alle studieretninger er velkomne.

Hvordan fungerer det?
Dag 1: Teamdannelse og idéutvikling
Dag 2: Idéforbedring og veiledning
Dag 3: Pitching og premieutdeling (15 000 kr i premie!)

Datoer: 09. april 2024 - 11. april 2024
Tid: 15:00 - 20:00 daglig
Hvordan melder jeg meg på?

Meld deg på her: https://forms.office.com/e/166gkeZgqi
Har du noen spørsmål kan du ta kontakt: levelup@uis.no

English:
Idea Hunt 2024
Are you curious and interested in innovation and entrepreneurship? Do you want to be part of a team and develop an idea? Join the Idea Hunt!

What is the Idéjakten?
Idéjakten is a 3-day workshop open to all students in Stavanger. Over the course of three days, you will have the opportunity to explore, shape, and pitch your ideas in front of a panel. You don't need to have an idea in advance to sign up! Students from all disciplines are welcome

How does it work?
Day 1: Team formation and idea development
Day 2: Idea refinement and guidance
Day 3: Pitching and prize distribution (15,000 kr in prize money!)

Dates: April 09, 2024 - April 11, 2024
Time: 15:00 - 20:00 each day
How do I sign up? Sign up here: https://forms.office.com/e/166gkeZgqi

If you have any questions you can contact: levelup@uis.no