Hopp til hovedinnhold

Liberal Cafe i Stavanger Venstre inviterer til en spennende samtale om det grønne skiftet i samarbeid med Norsk Teknisk Vitenskapsakademi.

Norge har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med minst 50% i 2030 sammenlignet med 1990-nivået. Men ifølge beregninger foretatt av Klimakontrollen.no kan vi tidligst nå målene i 2037.

Hvor sviktet vi? Er det politikerne som ikke klarer å lage rammebetingelser som utløser innovasjon og investeringer? Er kapitaleierne ikke villige til å ta nok risiko? Er innovasjonstakten for treg, slik at de teknologiske løsningene kommer for sent eller er for dyre?

I dette møtet diskuterer vi alle disse perspektivene, altså samspillet mellom politikk, investeringer og innovasjon.

Deltakerne:
Iselin Nybø hadde en sentral rolle i utformingen av Solberg-regjeringens politikk som skulle få fart på det grønne skiftet.

Eivind Egeland Olsen er involvert i investeringsbeslutninger i Nysnø som skal bidra til en lønnsom reduksjon i klimagassutslipp.

Ragnar Tveterås leder et stort forsknings- og innovasjonsprosjekt som skal gi sjømat med lavere klimaavtrykk.

Det er gratis inngang.

Velkommen!