Hopp til hovedinnhold
SiS

LevelUp Startup-programmet 2023

Hva er Startup Booster?

Startup Booster programmet er et program for alle studenter ved UiS. Dette er et program hvor du kan lære hvor du skal begynne når du har en forretningsidé og lære om startup fasene. Programmet setter dette i system og gir deg et rammeverk for hvordan du skal gå frem, uansett hvor du er i startup-prosessen for øyeblikket!

Programmet:

Mandag 27. mars – introduksjonsdag, lær å validere ideen din og finn ditt perfekte marked. Hvordan anslår du størrelsen på markedet ditt? Du lærer nyttige verktøy for å identifisere hvem du selger til og om ideen er verdt å forfølge.

Tirsdag 28. mars – Forretningsmodell og Team. Hvordan utvikler du en forretningsmodell og hvorfor er team så viktig?

Onsdag 29. mars – Salg & Pitching. Hva ønsker en kunde og investor å høre i en pitch?

Torsdag 30. mars – Demodag – Siste dag, pitcher du ideen din for en jury.

Hvem kan søke?

Alle UiS-studenter er velkomne til å delta i programmet, uavhengig av studieretning.

Husk å registrere deg for kurset gjennom skjemaene: https://forms.office.com/e/xqnH5DB5FW

Er det gratis?

Ja, det er gratis for alle studenter! Programmet leveres av UiS LevelUp inkubator, og programmet og maten er gratis.

Søk på programmet: https://forms.office.com/e/xqnH5DB5FW

Ytterligere spørsmål:

Spørsmål om programmet eller søknadsprosessen kan sendes til Ingvild Åmås Høiby - Leder for LevelUp: ingvild.hoiby@uis.no

*ENGLISH*

What is Startup Booster?

The Startup Booster program is a program for students at UiS with business ideas. This is a program where you can learn where to start when you have a business idea. The program puts all this into a system and gives you a framework for how to proceed, no matter where you are in the process currently!

The program:

Monday 27. march – introduction day, learn to validating your idea and finding your perfect market. How do you estimate the size of your market? You will learn useful tools to identify who you are selling to and if the idea is worth pursuing.

Tuesday 28. mars – Business model and Team. How do you develop a business model and why is team so important?

Wednesday 29. mars – Sales & Pitching. What do a customer and investor want to hear in a pitch.

Thursday 30. mars – Demoday – Final day, you will be pitching your idea for a jury.

Who can apply?

Any UiS student is welcome to participate in the program, regardless of field of study.

Remember to register for the course through the Forms: https://forms.office.com/e/xqnH5DB5FW

Is it free?

Yes, it is free for all students! The program is delivered by the UiS LevelUp incubator, and the program and food are all free.

Apply for the program: https://forms.office.com/e/xqnH5DB5FW

Additional questions:

Questions around the program or application process can be sent to Ingvild Åmås Høiby – Leader of LevelUp: ingvild.hoiby@uis.no