Hopp til hovedinnhold

//English below//

Høsten er tiden for å sette i gang, og for fjerde gang gir vi deg sjansen til å delta i inkubatorprogrammet StartUp Booster som vil sette fart på din forretningsidé!

Dette er ikke bare et vanlig kurs – det er en akselerator for din forretningsidé! Vi tar deg gjennom 6 workshoper som vil gi deg de essensielle verktøyene for å forme og akselerere din idé til realitet.

Du vil bli guidet av bransjeeksperter som dykker inn i nøkkelaspekter som markedsanalyse, teambygging, kundekommunikasjon, markedsundersøkelser og finansieringsstrategier. Hver uke blir en ny læringsmulighet der våre erfarne foredragsholdere holder engasjerende workshops som gir deg direkte innsikt i det aktuelle emnet.

StartUp Booster er åpent for alle studenter, uansett studieretning. Det eneste vi krever er at du er en student og at du er nysgjerrig på startup-prosessen!

Programmet begynner 27. september og tar deg med gjennom seks ettermiddager/kvelder. Utforsk den spennende programplanen nedenfor for å se hvilke ukentlige emner vi vil utforske:
Uke 39 (Onsdag 27.09): Marked og kundefokus – Start med sterke grunnlag!
Uke 40 (Onsdag 04.10): Mastering Salg – Slik sikrer du din første kunde!
Uke 42 (Onsdag 18.10): Bygg din Forretningsmodell og Team – Lag din suksessformel!
Uke 43 (Onsdag 25.10): Beskyttelse og Finansiering – Fra idé til realitet!
Uke 44 (Onsdag 01.11): Perfect Pitch – Bli en mester i å presentere din idé!
Uke 45 (Onsdag 08.11): Avslutningsdag – Feire din reise med stil!

Vårt mål er å ikke bare styrke din forretningsidé, men også å gi deg den selvtilliten og innsikten du trenger for å ta det neste skrittet. StartUp Booster handler om handling, læring og samarbeid.

Er du klar for å ta din idé til nye høyder? Søk enkelt ved å følge denne: https://forms.office.com/e/imyAWBV9Zk

Har du spørsmål om programmet, påmelding eller noe annet? Send en mail til levelup@uis.no – vi er her for å hjelpe deg på din StartUp-reise!


English:
Fall is the season to kickstart new beginnings, and for the fourth time, we're giving you the chance to participate in the StartUp Booster incubator program that will turbocharge your business idea!

This isn't just your average course – it's an accelerator for your business concept! We'll take you through 6 workshops that will provide you with the essential tools to shape and accelerate your idea into reality.

You'll be guided by industry experts who will dive into key aspects such as market analysis, team building, customer communication, market research, and financing strategies. Each week brings a fresh learning opportunity, with our experienced speakers conducting engaging workshops that offer direct insights into the current topic.

StartUp Booster is open to all students, regardless of their field of study. The only requirement is that you're a student and that you are excited to learn about the startup-process!

The program kicks off on September 27th and takes you through six afternoons/evenings. Explore the exciting program schedule below to see the weekly topics we'll be delving into:
Week 39 (Wednesday, 27.09): Market and Customer Focus – Begin with a Strong Foundation!
Week 40 (Wednesday, 04.10): Mastering Sales – How to Secure Your First Customer!
Week 42 (Wednesday, 18.10): Build Your Business Model and Team – Create Your Formula for Success!
Week 43 (Wednesday, 25.10): Protection and Financing – From Idea to Reality!
Week 44 (Wednesday, 01.11): Perfect Pitch – Become a Master at Presenting Your Idea!
Week 45 (Wednesday, 08.11): Closing Day – Celebrate Your Journey in Style!

Our goal is not only to strengthen your business idea but also to provide you with the confidence and insight you need to take the next step. StartUp Booster is all about action, learning, and collaboration.

Are you ready to elevate your idea to new heights? Apply easily by following this: https://forms.office.com/e/imyAWBV9Zk

If you have questions about the program, registration, or anything else, feel free to email us at levelup@uis.no - we're here to assist you on your StartUp journey!