Hopp til hovedinnhold

I vikingtiden var religionen en del av hverdagslivet og ble uttrykt gjennom et vell av myter, fortellinger og forestillinger. Fortellingene og dagliglivets gjøremål smeltet sammen i gjenstandene som vikingtidens mennesker omgav seg med, og forklarte livets små og store hendelser, verdens opphav, og dens undergang.

Sentralt i vikingtiden sto forestillingen om herskerparet. De sørget for religionsutøvelsen, men de opprettholdt også dagliglivets strukturer. Utstillingen legger spesielt vekt på kvinnen, representert ved en av Norges rikeste graver fra vikingtid – Gauseldronningen – som vi har fått låne av Universitetsmuseet i Bergen.

14:00 Velkommen

14:05 Presentasjon av utstillingen ved Kristin Armstrong Oma

14:10 Utstillingen åpnes av Marianne Stenerud som forteller om skapelsesmyten

14:20 Åpning

15:00 Slutt

Det blir servert forfriskninger. Gratis inngang.