Hopp til hovedinnhold

Første spadestikk for 129 nye studentboliger på UiS' campus

Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) bygger studentboliger i rekordfart. Kun ett år etter ferdigstillelsen av forrige studentboligprosjekt på campus, er spadene igjen i jorden. Fylkesordfører Marianne Chesak og stavangerordfører Kari Nessa Nordtun tok i dag første spadestikk for 129 nye studentboliger på UiS’ campus.

De to byggene i Rennebergstien 2 skal være innflyttingsklare i august 2022. Målet er å ha 1000 boliger på campus innen 2025.

– Antall studenter på UiS og de andre høgskolene i Stavanger og Sandnes har økt betydelig de siste årene, også når det gjelder internasjonale studenter. I tillegg har presset på det private leiemarkedet økt. Vi opplever derfor flere søkere og lengre ventelister før semesterstart, sier boligsjef i SiS, Øyvind Lorentzen.

Stavangerordfører Kari Nessa Nordtun understreker viktigheten av flere studentboliger på campusområdet.

– Nye studentboliger er et viktig grep for å gjøre Stavanger til en enda mer attraktiv studentby. Det bidrar også til like muligheter for utdanning, og til at flere har mulighet til å studere på heltid. Jeg gleder meg til prosjektet står ferdig, sier Nordtun.

Hun får støtte av fylkesordfører Marianne Chesak.

– Vi kan være stolte av studentbyen Stavanger. Akkurat passe stor nok til å gi nye impulser og nettverk, akkurat passe liten til å gi trygghet og hjemmefølelse. Et viktig konkurransefortrinn for Stavanger som studentby, er trygge og rimelige studentboliger.

Leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO), Tuva Todnem Lund, mener også at det er et konkurransefortrinn å kunne tilby rimelige og trygge studentboliger.

– Studentboliger i nærheten av studiestedet og studenttilbudene i området er kjempeviktig for å involvere flest mulig i det som skjer på campus. Studenter, som alle andre, er avhengige av tak over hodet. Det er vanskelig å flytte til en ny by for å studere hvis det ikke finnes noe sted i nærheten å bo. Studentboliger bidrar til dette – også ved å lette presset på det private markedet, sier Lund.

Gosenmyrå studentboliger, som stod ferdige i 2020, er de mest etterspurte boligene hos SiS. Flere av designelementene som gjør disse boligene populære, er tatt med i det nye prosjektet. Dette inkluderer blant annet plan-, kjøkken- og vindusløsninger, i tillegg til ett stort fellesrom, istedenfor flere små.