Hopp til hovedinnhold

Hvis det haster å få hjelp

Nærmeste legevakt er alltid åpen hvis du trenger akutt hjelp. Ring 116117. Eventuelt nødnummer 113.

Hvis du har behov for rask vurdering av dine plager, bør du kontakte fastlegen din. Husk å bytte fastlege dersom du nettopp har flyttet til byen.

Ambulant akutteam (AAT)

Tilbud for vurdering av psykisk helse i krisesituasjon uten henvisning fra lege

Stavanger legevakt

Ved akutt sykdom og skade.
Dersom det handler om psykisk helse, forsøk først å ringe Ambulant akutteam.

Psykiatrisk sykepleier - for voldtektsutsatte

Et tilbud om samtale med psykiatrisk sykepleier til pasienter som har vært til undersøkelse ved eller i kontakt med voldtektsmottaket.

TIPS

Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser

Overgrepsmottak

Døgnåpent tilbud ved Stavanger legevakt

Studenttelefonen

Studenttelefonen er åpen fra kl. 17:00-07:00 hver dag. Både hverdager, helger og helligdager.

Andre hjelpetilbud i Stavanger, Sandnes og Sola

Psykologtjenesten for voksne i Stavanger

Tilbud for deg med psykiske plager som ikke har vedvart over tid

Mestringsenheten i Sandnes kommune

Her finner du et variert tilbud til voksne innbyggere som har rus- eller psykiske helseutfordringer

Psykisk helsehjelp i Sola kommune

Her finner du et variert tilbud til voksne innbyggere som har psykiske helseutfordringer

Kiropraktor og fysioterapeut på SiS sportssenter

Samarbeid med Klinikk Aktiv for å gi deg et billig tilbud

Alternativ til vold (ATV)

For mennesker som utøver eller opplever vold i nære relasjoner

Gravid og usikker

Gratis veiledning hvis du har blitt uplanlagt gravid

MO-Ung, mottak - og oppfølgingssenter for unge

Et lavterskeltilbud for unge mennesker med rusproblemer

Kompasset Sandnes

For deg med foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer

Er du berørt av kreft?

Er du kreftrammet, pårørende eller etterlatt?

Pårørendesenteret

Et lavterskeltilbud for alle pårørende

Senter for spiseforstyrrelser

Råd og veiledning, ikke behandling

Familievernkontoret

Familievernkontoret gir hjelp og råd innen par-, familie- og samlivsproblematikk

Helsehuset i Stavanger

Helsehuset har tilbud til innbyggere som ønsker støtte til endring av levevaner og mestring av lette til moderate fysiske og psykiske helseplager.


Selvhjelp

Test deg selv: rusproblem

Har jeg et rusproblem? Hva kan jeg gjøre?

Hvis du har blitt utsatt for en traumatisk hendelse

eMeistring

Veiledet internettbehandling til deg som sliter med panikklidelse, sosial angst eller depresjon

Å leve et godt studentliv

Les mer om de utfordringer som er vanlige, og finn råd om hvordan ivareta din psykiske helse.

Chattetjenester

Sex og samfunn

Kirkens SOS

Studieprogresjon

Studier med støtte

Støtte, rådgivning og tilrettelegging i studiehverdagen for studenter med psykiske helseproblemer

Læringsstøttesenteret på UiS

Individuell veiledning til studenter som har spesielle utfordringer med studiene