Hopp til hovedinnhold
TilbakeTilbake
TilbakeTilbake

SHoT-resultatene: Hva gjør SiS?

Resultatene fra årets SHoT-undersøkelse er nedslående lesning, og allerede eksisterende trender har blitt kraftig forsterket av koronapandemien. Det er opp til både studentsamskipnadene og utdanningsinstitusjonene å bidra til å snu denne utviklingen.

Resultatene fra årets SHoT-undersøkelse er nedslående lesning, og allerede eksisterende trender har blitt kraftig forsterket av koronapandemien. Det er opp til både studentsamskipnadene og utdanningsinstitusjonene å bidra til å snu denne utviklingen.

– Vi i Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) kjenner til studentenes hverdag, og har fagfolk som utelukkende jobber med studenter. Vi må fortsette å samarbeide med studentene for å tilby ulike former for hjelp som treffer de behovene som finnes der ute, sier daglig leder for SiS helse, Arve Kristiansen.

I løpet av det siste året, i utgangspunktet uavhengig av koronapandemien, har SiS gjort en stor omstrukturering av helsetilbudet. Det har gjort SiS helse bedre rustet til å møte utfordringene studentene står overfor i dag. Og noen utfordringer er lettere – i den grad det går an å si – å gjøre noe med enn andre.

– Når det gjelder ensomhetsproblematikken, vil det være lettere å sette inn tiltak her så snart det lar seg gjøre å møtes flere sammen fysisk. Studentene er forståelig nok lei av digitale arrangementer. Vi ser frem til at campus og samfunnet for øvrig åpner opp, sånn at vi kan være sammen med hverandre igjen, sier Kristiansen.

Også psykolog i SiS helse, Elisabeth Salvesen, mener at ensomhet er noe som må gjøres noe med.

– Her bør kanskje utdanningsinstitusjonene legge til rette for at studentene blir inkludert i mindre kollokviegrupper eller andre mindre grupper, med færre studenter, som det dermed kan bli lettere å bli kjent med. Det vil være viktig til høsten. Både for de som starter som nye studenter, men også for de som har studert det siste året, og ikke fått muligheten til å bygge seg et skikkelig nettverk på vanlig måte, sier Salvesen, og legger til:

– Det vil uansett være studenter som trenger noe mer, og det er der vi i SiS helse må trå til.

– Sett bort fra ensomhet – er SiS’ helsetilbud rustet til å møte utfordringene SHoT-undersøkelsen skisserer?

– Vi har en rekke forskjellige tilbud i dag, og flere under utvikling. Det er kapasiteten som er flaskehalsen. Vi mener at den beste hjelpen studentene kan få, er den de får på campus, hos dyktige fagfolk i studenthelsetjenesten. I motsatt fall blir de stående i kø blant den øvrige befolkningen i det kommunale tilbudet, sier Kristiansen.

Fagfolkene i SiS helse er mest bekymret for studentene som trenger hjelp, uten å oppsøke den.

– Vi har ingen naturlig måte å fange opp studenter som sliter på. Derfor håper vi på et godt samarbeid med utdanningsinstitusjonene, som kan drive forebygging tettere koblet mot undervisningen. Dette er en naturlig arena for studentene, som ikke er preget av stigma.

Men det er ikke bare SiS og utdanningsinstitusjonene som kan gjøre en jobb i situasjonen vi står i. Også de studentene som selv har kapasitet, er viktige bidragsytere.

– Studentene har ulike roller, ut fra hvilken kapasitet de har i denne situasjonen. De mest sårbare skal bruke våre tjenester, og andre hjelpetilbud. De som har litt mer kapasitet, kan forhåpentligvis hjelpe andre ved å ta kontakt, student til student. Det er viktig å opprettholde relasjoner og nettverk, og kanskje til og med skape nye bekjentskap på de arenaene som vil komme fremover, som en del av nye sosiale lavterskeltilbud, sier Kristiansen.

– De mest ressurssterke studentene, som også deltar i studentpolitikken, kan bidra til å jobbe for å øke ressursene til hjelpetilbudene på lang sikt, som de allerede gjør i dag. Det er bevilget store beløp dette året, men jeg frykter at resultatene SHoT-undersøkelsen viser, vil ha en langtidseffekt. Da er det viktig at vi oppskalerer studenthelsetjenesten og velferdstilbudene i takt med behovet.

Og dette gjelder ikke bare behovet til dagens studenter.

– Vi må være klar over at studentene som kommer til høsten, som i dag går på videregående, også har vært gjennom en tøff periode. Dette tror jeg kan få konsekvenser for hvordan vi legger opp vårt tilbud, og jeg håper at Stavanger kommune vil se nødvendigheten av en forutsigbarhet i økte bevilgninger, sånn at vi står enda bedre rustet til å hjelpe studenter og fremtidige studenter i regionen, avslutter Kristiansen.

Nøkkelfunn fra SHoT-undersøkelsen: