Hopp til hovedinnhold
TilbakeTilbake
TilbakeTilbake
Sist oppdatert: 24.04.2024 13:16

Velkommen til SiS i november!

SiS inviterer samskipnadskolleger til Studenthelsekonferansen 2024. Arrangementet går av stabelen på Clarion Hotel Stavanger 11. - 12. november.

På dag én skal vi presentere ulike perspektiv på målgruppen vår, belyst av blant annet SHoT/CIDI og Ung-undersøkelsen. Her ønsker vi å bidra til litt kontekst rundt de studentene vi møter i tjenestene våre.

På dag to rettes blikket innover mot egen praksis. Det blir et segment med fokus på forholdet mellom fysisk aktivitet og psykisk helse, og et annet med workshops med formål om erfaringsdeling.

Oppstart på mandagen vil være ca kl 9, og tirsdagen avsluttes programmet ca kl 15. Tidspunktene vil bekreftes endelig når påmelding legges ut.

Det vil komme flere detaljer etter hvert som de ulike elementene bekreftes.

💡 Praktisk informasjon

💡 Praktisk informasjon

⌨️ Påmelding

⌨️ Påmelding

Det vil komme et påmeldingsskjema tilgjengelig på denne siden i slutten av mai måned.

🛏️ Overnatting

🛏️ Overnatting

Deltakerne bestiller og betaler selv for overnatting. Konferansen finner sted på Clarion Hotel Stavanger.

Vennligst benytt bestillingslenke her for å bestille overnatting. Det er avtalepris for både natt fra søndag til mandag, og mandag til tirsdag - kr 1.550 pr natt. Denne prisen er gyldig til 10.10.24

💳 Deltakeravgift

💳 Deltakeravgift

Vi ønsker å holde deltakeravgiften så lav som det lar seg gjøre, og den vil ligge noe lavere enn forrige konferanse. Prisen vil dekke dagprogram begge dager, og middag på kvelden for dag én.

Kostnadene vil bli fordelt på deltakerne og fakturert hver studentsamskipnad i etterkant, slik som ved tidligere konferanser.

Deltakerne bestiller og bekoster selv reise og overnatting.

🧩 Workshops - kartlegging

🧩 Workshops - kartlegging

Vi ønsker å presentere en rekke workshops innenfor en del av de temaene som er relevante i studenthelsetjenestene. På konferansens dag to vil det bli to sesjoner med workshops, og deltakerne deltar i to ulike. Ønsket utkomme er at praktikerne skal dele på tvers, og med en oppfordring til samarbeid.

Vi ser for oss to interne innledere som gir en kort innledning, og så deles erfaringer mellom deltakerne i workshopen. Hva har fungert godt/dårlig innen dette temaet hos de ulike?

For å få en pekepinn på hva som kan være aktuelt å ha som tema, vil vi med dette sondere litt hva som kan være aktuelle overskrifter for workshopene.

Arrangøren har noen konkrete forslag, og så gis det i tillegg her anledning til å komme med flere forslag. Ved selve påmeldingen velger man endelig deltakelse på de temaene som er blitt shortlistet etter å ha besvart denne kartleggingen

Gå til kartleggingen her

For nærmere info, ta kontakt

Arve Kristiansen
Avdelingsdirektør helse
SiS // Studentsamskipnaden i Stavanger
934 22 422
arve@minsis.no