Hopp til hovedinnhold
TilbakeTilbake
TilbakeTilbake

Åpenhetsprinsipper i SiS

Vedtatt av styret i møte 27. februar 2019

1. Mål

SiS skal være en organisasjon som praktiserer åpenhet med formål å legge til rette for studentinvolvering i saker som gjelder studentvelferd.

Åpenhet og involvering gjelder ikke saker som er i konflikt med gjeldende taushetsplikt, er av sensitiv art, gjelder tvister, ansettelser, personalsaker, anskaffelser, forhandlinger eller forretningsmessige forhold.

2. Velferdstinget – øverst demokratisk valgte studentorgan

I samarbeidsavtale med Velferdstinget er Velferdstinget høringsinstans overfor styret i SiS i følgende saker

– Årlig visjon, mål og budsjett
– Saker som har betydning for studentvelferden
– Endring av semesteravgift
– Disponering av semesteravgift, herunder bl. a. retningslinjer for tildeling av velferdsmidler, helserefusjon og tilskudd til enkeltarrangement.

Hvis det ikke er mulig på grunn av tidspress, skal Velferdstingets AU kontaktes, slik at de kan uttale seg på vegne av Velferdstinget.

AU for Velferdstinget orienteres om SiS styrets saker ved at sakliste og saksframlegg som ikke er konfidensielt/driftssensitivt oversendes AU samtidig som det sendes styret i SiS. AU har taushetsplikt.

AU for Velferdstinget kan kontakte administrasjonen fortløpende for å få klarhet i spørsmål om SiS sin drift, saker som er sendt på høring m. m.

3. Alle studenter og andre

Saker som sendes Velferdstinget på høring legges også ut på SiS sine nettsider, slik at alle studenter har anledning til å bli hørt. Det informeres om høringene på Facebook og andre aktuelle sosiale medier.

Styrets møteplan, styreprotokoller når de er vedtatt av styret i påfølgende styremøte og styrets beretning og regnskap legges offentlig ut på SiS sin nettside. Visjon, mål og budsjett legges offentlig ut på SiS sin nettside når saken sendes VT på høring. Alle styresaker som ikke kommer i konflikt med gjeldende taushetsplikt, er av sensitiv art, gjelder tvister, personalsaker, forhandlinger, anskaffelser eller forretningsmessige forhold legges offentlig ut på SiS sin nettside. Det samme gjelder studentundersøkelser.

Alle studenter og studentorganisasjoner er velkommen til å møte styret før styremøtet. De har anledning til å be styret ta opp konkrete saker, mene noe om saker og driften av SiS og ellers hva de måtte ønske.

Styrets leder og administrasjon er tilgjengelig for alle studenter og andre og svarer på henvendelser.