Hopp til hovedinnhold

Prisjustering 2024

SiS sportssenter regulerer medlemskapsprisene fra og med 1. januar 2024

English below

Hvorfor justeres prisene?

Vår hensikt er å sikre deg, som medlem, det aller beste treningstilbudet til den mest gunstige prisen som mulig. Våre priskorrigeringer reflekterer den generelle prisutviklingen i samfunnet, samt endringer i drifts- og vedlikeholdskostnader.

Når trer den nye prisen i kraft?

Den oppdaterte prisen trer i kraft fra og med 1. januar 2024. Dersom du har et medlemskap med binding, vil prisjusteringen gjelde den første måneden etter at bindingstiden utløper. For eksempel, hvis bindingstiden varer ut februar 2024, vil den nye prisen gjelde fra og med forfallet 15. mars 2024.

Husk å endre beløpet på Avtalegiro i nettbanken din

På din AvtaleGiro må du sjekke maksbeløpet i nettbanken din. Hvis maksbeløpet er satt lavere enn den nye prisen, vil vi dessverre ikke kunne trekke det nødvendige beløpet. Resultatet av dette er at fakturatrekket ikke går gjennom, og det vil forekomme gebyr o.l for purringer. Du har imidlertid muligheten til å justere dette selv i din nettbank ved å enkelt redigere beløpet.

Vi setter stor pris på din forståelse og ser frem til å fortsette å tilby deg et førsteklasses treningsmiljø i 2024, spesielt med det nye bygget som tilfører hele 4500 kvadratmeter ekstra treningsplass.

Takk for ditt engasjement og støtte!

Price adjustment 2024

SIS sportssenter will adjust membership prices starting from January 1, 2024.

Why are the prices being adjusted?
Our intention is to provide you, as a member, with the very best training offer at the most favorable price possible. Our price adjustments reflect the general price trends in society, as well as changes in operational and maintenance costs.

When does the new price take effect?
The updated price comes into effect from January 1, 2024. If you have a membership with a commitment period, the price adjustment will apply from the first month after the commitment period expires. For example, if the commitment period lasts until the end of February 2024, the new price will apply from the due date of March 15, 2024.

Remember to update the amount on your Autogiro in your online banking
On your Direct debit, you need to check the maximum amount in your online banking. If the maximum amount is set lower than the new price, unfortunately, we will not be able to withdraw the necessary amount. As a result, the invoice deduction will not go through, and there may be fees or other charges for reminders. However, you have the option to adjust this yourself in your online banking by simply editing the amount.

We appreciate your understanding and look forward to continuing to offer you a premium training environment in 2024, especially with the new building adding an extra 4,500 square meters of training facilities.

Thank you for your commitment and support!