Hopp til hovedinnhold

I romjulen 2022 vil det bli gravearbeid i bussveien ved Arne Rettedals hus. Dette vil føre til korte opphold i busstrafikken, og eventuelt omdirigeringer, på grunn av sprengningsarbeid.

Følg med på nettsidene til Kolumbus hvis du reiser kollektivt.

Arbeidet vil også føre til korte avstengninger av vann- og avløp i universitetsbygg i perioden.

Første vannstengning skjer torsdag 22. desember kl. 23:00, og vil berøre Kitty Kiellands hus, Paviljong 14 og Red Boxes. Vannet vil være tilbake innen kl. 06:00 fredag 23. desember.

På sørsiden av studentboligene Red Boxes vil det bli brakkerigg, og området vil også brukes til lagring av oppgravd masse frem til prosjektet er ferdig i slutten av 2024.