Hopp til hovedinnhold

Dette styrevedtaket er tidligere sendt til høring, og vedtak er fattet.