Skip to main content

Students from the music faculty at Bjergsted UiS are having a concert! Heres the info:

//// English:

"DET ANNET KJØNN - COLLECTIVE" is a musician and composer collective that works to promote female performers and composers.
It will be an evening with a varied and exciting programme, with inspiration from jazz, folk music and pop. The music emphasizes compositions and interpretations with a current, modern and political expression
The collective has 11 composers, and a total of 23 musicians will be on stage during the evening.

//// Norsk:

"DET ANNET KJØNN - KOLLEKTIV" er et musiker- og komponist-kollektiv som jobber for å løfte frem kvinnelige utøvere og komponister.
Det blir en kveld med et variert og spennende program, med inspirasjon fra både jazz, folkemusikk og pop. Musikken vektlegger komposisjoner og tolkninger med et aktuelt, moderne og politisk uttrykk
Kollektivet har 11 komponister, og hele 23 musikere skal på scenen i løpet av kvelden.

Musikere:
Papole Khaki
Maren Resell Sørheim
Synne Bergem
Siri Johannessen Westlund
Silje Askheim Eriksen
Anna Elise Klungre
Hedda Regine Holstad Dyrnes
Bendik Brochs
Vibecke Rødland Hansen
Adele Sortvik
Nikolai Lyngra
Aurora Brusevold
Adriana Døsvik
Magnus Kaspersen Evjen
Agnes Viksten
Anna Kari Opsahl
Erlend Johannessen
Aurora Barstad Andresen
Maja Persson
Marie Vikingstad
Julie Forbord Skagen
Torbjørn Säll
Jonas Tyslum Nes