Skip to main content
SiS
Guro Brakestad

Guro Brakestad

Som en del av SiS sin markering av verdensdagen for psykisk helse, har vi invitert Guro Brakestad til å holde foredraget "Å finne sin plass" - ved å løfte blikket.

-Uansett alder og rolle har vi mennesker lett for å sammenligne oss med andre. Det er også en viktig del av det å finne sin plass – å se hvem man er, til forskjell for andre.

Men ved større avstand til fysiske møter og «speilinger», kan sammenligningen blir mer utydelig og upresis, som igjen kan føre til mer negative tanker rundt oss selv.

  • Hvordan kan vi forstå vår viktighet og styrke vårt eget selvbilde og identitet?
  • Hvilken betydning har det for et menneske å være til nytte, og hvordan kan vi gi oss selv noe å stå opp til og leve for?
  • Hva gjør det med oss, individuelt og som fellesskap, å løfte blikket – og se ut over oss selv?

Guro Brakestad er tobarnsmor, familieterapeut, og eier av Samtaleverkstedet, et veiledning– og foredragsforum.

Det er enkel servering under arrangementet


Please note: This event takes place in Norwegian language only