Skip to main content

Pint of Science 2024 er god forskningsformidling, tilgjengelig for alle, på pub.

Når: 13.-15. mai

Hvor: Blåveis pub, Stavanger sentrum

Årets tema er "Overganger". Et mangfoldig knippe med foredragsholdere fra regionen dekker forskjellige fagfelt som alle er i en overgang.

Merk: Arrangementet er på engelsk.

For mer informasjon, se pintofscience.no.